Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy i w Kryzysie

Od 1 lipca 2019 roku, rozpoczyna swoją działalność Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy i w Kryzysie. Ośrodek utworzony został dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach oraz partnera – Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. W ramach projektu prowadzony będzie całodobowy telefon zaufania. Osoby w kryzysie i doświadczające przemocy  oraz ich rodziny  zostaną objęte wsparciem psychologicznym, pedagogicznym i prawnym. W Ośrodku działać będą grupy wsparcia, prowadzone będą warsztaty i treningi. Świadczona w Ośrodku pomoc będzie kompleksowa  i zgodna z indywidualnymi potrzebami osób.