Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy i w kryzysie

Zapraszamy na najbliższe spotkanie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy i w kryzysie w dniu 29 sierpnia 2019 r. w godzinach 11.15 – 13.15.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, psychoedukacyjny, z zastosowaniem elementów metody Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga. Grupa prowadzona jest przez Panią Bożenę Małek – starszego specjalistę pracy socjalnej oraz trenerkę komunikacji opartej na empatii.

Szczegółowe informacje:

Pani Bożena Małek – prowadząca zajęcia, tel. 81 4586983, MOPS pok. 22.