Grupa wsparcia dla rodziców

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW

W ramach projektu ” Bezpieczna Przystań”

Miejsce: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia ul. Kołłątaja 64

Godzina: 9:00-11:00

grupa wsparcia ma na celu:

  • wspieranie rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych

  • poprawę relacji interpersonalnych między rodzicem a dzieckiem oraz wzmocnienie umiejętności właściwej komunikacji w rodzinie

  • otrzymanie emocjonalnego wsparcia i pomocy w radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami

Spotkania są organizowane dwa razy w miesiącu (2 godziny) i dają możliwość,by w bezpiecznej atmosferze porozmawiać o trudach związanych z wychowaniem dzieci.

Najbliższe terminy spotkań:

10 stycznia 2020 r.

31 stycznia 2020 r.

14 lutego 2020 r.

28 lutego 2020 r.

13 marca 2020 r.

27 marca 2020 r.

3 kwietnia 2020 r.

24 kwietnia 2020 r.

8 maja 2020 r.

22 maja 2020 r.

5 czerwca 2020 r.

19 czerwca 2020 r.

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW

W ramach projektu “Świadome rodzicielstwo – dobre praktyki””

Miejsce: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia ul. Kołłątaja 64

Godzina: 9:00-11:00

Najbliższe terminy spotkań:

10 stycznia 2020 r.

31 stycznia 2020 r.

7 lutego 2020 r.

21 lutego 2020 r.

6 marca 2020 r.

20 marca 2020 r.

10 kwietnia 2020 r.

17 kwietnia 2020 r.

15 maja 2020 r.

29 maja 2020 r.

5 czerwca 2020 r.

19 czerwca 2020 r.