Grupa wsparcia dla rodziców

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW

W ramach projektu ” Bezpieczna Przystań”

Miejsce: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia ul. Kołłątaja 64

Godzina: 9:00-11:00

grupa wsparcia ma na celu:

  • wspieranie rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych

  • poprawę relacji interpersonalnych między rodzicem a dzieckiem oraz wzmocnienie umiejętności właściwej komunikacji w rodzinie

  • otrzymanie emocjonalnego wsparcia i pomocy w radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami

Spotkania są organizowane dwa razy w miesiącu (2 godziny) i dają możliwość,by w bezpiecznej atmosferze porozmawiać o trudach związanych z wychowaniem dzieci.

Najbliższe terminy spotkań:

20 wrzesień 2019r

2 pażdziernik 2019r.

25październik 2019r

8 listopad 2019r

22 listopad 2019r

6 grudzień 2019r

20 grudzień 2019r