Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy i w Kryzysie zaprasza

Szanowni Państwo,

Pomimo wakacji Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy i w Kryzysie w Puławach kontynuuje świadczenie pomocy psychologicznej.

Jeżeli:

– Czujesz się stale przygnębiony…

– Nie dajesz sobie rady z codziennością….

– Przeżywasz kryzys emocjonalny….

– Znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia…..

– Nie radzisz sobie ze stresem….

– Doświadczasz przemocy w rodzinie….

– Zamartwiasz się o swój stan zdrowia….

– Nie możesz pogodzić się ze stratę bliskiej osoby….

– Chcesz być lepszym rodzicem…..

Nasza oferta skierowana jest do Ciebie.

 

Zakres działalności Ośrodka obejmuje:

Indywidualne formy wsparcia:

 • Terapia psychologiczna dla dorosłych
 • Terapia psychologiczna dla dzieci
 • Psychoterapia
 • Wsparcie pedagogiczne
 • Pomoc prawna

Grupowe formy wsparcia dla dorosłych:

 • Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy
 • Trening kompetencji osobistych
 • Grupa wsparcia dla rodziców
 • Trening kompetencji wychowawczych

Grupowe formy wsparcia dla dzieci:

 • Grupa dla młodzieży rozwijająca kompetencje emocjonalno-społeczne
 • Grupa dla dzieci rozwijająca kompetencje emocjonalno-społeczne

Mieszkania chronione

Telefon zaufania

Przyjdź do naszej siedziby przy ul. Kołłątaja 64 lub zadzwoń:

tel: 81 458 67 78.