Szlachetna paczka 2021

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy wspólnie uczestniczyli w tegorocznej edycji „Szlachetnej Paczki”.
Pomoc otrzymała rodzina, będąca w polu zainteresowania obu zespołów.