UDZIAŁ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁAWACH W KAMPANII: „PUŁAWY DLA RODZINY” – 2022.

W związku z Międzynarodowym Dniem Rodziny przypadającym 15 maja i prowadzoną kampanią Puławy dla Rodziny pod patronatem Urzędu Miasta Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach organizuje wykład tematyczny pod nazwą „Uzależnienia od mediów cyfrowych – nowe zjawisko”. Wykład skierowany jest dla 50  osób – rodziców dzieci, zamieszkałych w mieście Puławy, odbędzie się dnia 30.05.2022 r. w godzinach od 16.00 do 18.30 w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach. Tematyka wykładu zawiera zagadnienia tj.:

  1. Charakterystyka zjawiska.
  2. Przyczyny uzależnienia.
  3. Komponenty uzależnienia od czynności realizowanych w Internecie lub przy użyciu nowych technologii.
  4. Uzależniające cechy nowych mediów.
  5. Profilaktyka/Sposoby przeciwdziałania/Metody terapii.

Wykład zrealizuje Pani Magdalena Jagiełło – Fideratio – Centrum Psychoterapii i Coachingu, ul. Skoroszewska 7/57, 02-495 Warszawa. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc udział w wykładzie wymaga telefonicznego lub milowego zgłoszenia deklaracji uczestnictwa. Osoba do kontaktu: Magdalena Beda, tel. 81 458 62 07, email: magdalena.beda@mops.pulawy.pl.

Dodatkowo w ramach kampanii MOPS został zaproszony przez Miejskie Przedszkole nr 13
w Puławach do udziału w Ogólnopolskim Dniu Tańca z Klanzą, w dniu 16.05.2022 r. o godz. 10.00 na Placu Chopina w Puławach.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w wydarzeniach.