WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Informujemy, że spotkania w ramach „Grupowego wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc” odbywają się w sali przy Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach, ul. Kowalskiego 1.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne w każdym spotkaniu może uczestniczyć
nie więcej niż 5 osób z zachowaniem rygoru sanitarnego.

W miesiącu listopadzie 2020 r. spotkania odbędą się w dniach: 3, 10 i 17 listopada 2020 r.
w godzinach 15.15-17.45.

Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą nauczyć się budowania relacji z bliskimi bez używania agresji, przemocy.

Szczegółowe informacje:
Pani Anna Górzyńska – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
tel. 81 458 69 78 lub 503 657 055, MOPS pok. nr 16.