WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Informujemy, że wznawiamy spotkania w ramach „Grupowego wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc”, które będą odbywać się dwa razy w miesiącu we wtorki w godzinach 16.00-18.00 począwszy od 23 marca 2021 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Leśnej 17, pok. 19.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne w każdym spotkaniu może brać udział nie więcej niż 5 osób (4 uczestników i osoba prowadząca) z zachowaniem rygoru sanitarnego (zgodnie z § 26.1 pkt 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii). Każdy uczestnik spotkania powinien być wyposażony w maseczkę.

W związku z powyższym  prosimy o każdorazowe zgłaszanie udziału w danym spotkaniu pod numerem tel. 81 458 69 78 w celu zapewnienia właściwej realizacji i organizacji spotkań.

 

Harmonogram spotkań:

23 marca 2021

6 kwietnia 2021

20 kwietnia 2021

4 maja 2021

18 maja 2021

8 czerwca 2021

22 czerwca 2021

Zapraszamy osoby, które chcą nauczyć się budowania relacji z bliskimi bez używania agresji, przemocy.

Szczegółowe informacje:
Pani Anna Górzyńska – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
tel. 81 458 69 78 lub 503 657 055, MOPS pok. nr 16.