WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Informujemy, że najbliższe zajęcia w ramach „Grupowego wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc” odbędą się w dniach: 22.06.2021 r., 06.07.2021 r. oraz 20.07.2021 r.
w godz. 16.00 – 18.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, pok. nr 19.

Na kolejne spotkania zapraszamy we wrześniu. Szczegółowy plan zajęć zostanie podany
w późniejszym terminie.