Wykłady dr Ireneusza Siudema

W ubiegłym tygodniu odbyły się kolejne wykłady w ramach projektu „Siła jest w nas”, dla seniorów z Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych, Klubu Seniora oraz Puławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wykładowca – dr Ireneusz Siudem – przybliżył zagadnienia dotyczące przemocy, opowiadał    o znanych naukowcach, którzy badali m.in. mechanizmy przemocy. Podczas spotkań poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania: Dlaczego w człowieku rodzi się przemoc?

Jakie są źródła przemocy? Jak możemy sobie pomóc żeby unikać  przemocy?

Jak rozładowywać frustracje i agresję?

Dziękujemy za bardzo interesujące spotkania, które dostarczyły cennej wiedzy oraz skłoniły do refleksji nad postępowaniem swoim i swoich bliskich.