Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego oraz wspomagającego

Zapraszamy mieszkańców Puław do bezpłatnej „Wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego oraz wspomagającego”.

W ramach projektu „Bezpieczna Przystań Vigor” już działa bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego oraz wspomagającego. Wypożyczalnia dedykowana jest osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym powyżej 60 roku życia. Prowadzona jest w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do przeczytania szczegółowych informacji oraz do kontaktu z pracownikiem socjalnym Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych Panią Katarzyną Radziwonką, pod numerem telefonu 81 458 67 72, pokój 120.

Informacje

Dokumenty