Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej

Od lutego 2021 r. rozpoczęły się zajęcia w podstawowej edycji Klubu Integracji Społecznej.  Uczestnicy tej edycji w roku 2021 będą uczestniczyć w  treningach kompetencji społecznych,  indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, a  od czerwca 2021 rozpoczną realizację prac społecznie użytecznych.
Osoby zakwalifikowane do grupy powracającej, zarejestrowane w PUP w Puławach od marca 2021r. realizują  prace społecznie użyteczne w instytucjach miejskich.

Wszyscy uczestnicy KIS mają możliwość korzystania z indywidualnych porad psychologicznych, prawnych oraz wsparcia pracownika socjalnego.

Edycja zajęć grupy podstawowej i  powracającej KIS będzie trwała do listopada 2021r.