Zakończenie 5 – letniej kadencji Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach

W dniu 20 kwietnia 2021 r. w odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego kończące 5-letnią kadencję. W spotkaniu oprócz członków Zespołu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Puławy: Kierownik Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Pani Agnieszka Zamojska oraz Z-ca Kierownika – Pani Edyta Tokarczyk, jak również Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach – Pani Beata Wagner.

Podczas spotkania Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach – Pani Anna Górzyńska zaprezentowała działalność Zespołu na przestrzeni pięciu lat. Zaproszeni goście podziękowali za pracę i trud włożone w realizację zadań z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie w naszym mieście.