Zaproszenie do korzystania z usług Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy i w Kryzysie

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy i w Kryzysie  zaprasza do korzystania z bezpłatnych usług psychologicznych, pedagogicznych i psychoterapeutycznych, a także do udziału w grupie wsparcia dla osób doznających przemocy i w kryzysie oraz w grupie wsparcia dla rodziców pragnących podnieść swoje kompetencje wychowawcze.

Ośrodek czynny jest codziennie w dni robocze w godzinach od 7.00 do 21.00.

Zapraszamy także do korzystania z usługi całodobowego telefonu zaufania pod numerem :

81 458 67 77

Wsparcie udzielane jest bezpłatnie w ramach projektu „Bezpieczna Przystań”.