Rekrutacja

Wnioski o przyznanie opieki wytchnieniowej przyjmujemy od 25 września 2020 r.

Wniosek Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2020

Karta zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2020

Karta oceny stanu dziecka / osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM

Klauzula informacyjna

Pobyt całodobowy – informacja

Więcej informacji można uzyskać u pracowników socjalnych Zespołu ds. Usług i Pomocy Instytucjonalnej.

Pracownicy socjalni