Wsparcie

W 2020r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 w dwóch formach:

  • poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (limit 240 godzin);
  • poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całdobowego w Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie (limit 14 dni).

Wsparcie we wskazanych limitach jest bezpłatne.