Wsparcie

Usługi sąsiedzkie

Usługi sąsiedzkie obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności:

 1. pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
 2. pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków
 3. pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
 4. pomoc w praniu odzieży i bielizny;
 5. pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą,
 6. towarzyszenie na spacerach;
 7. informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych;
 8. odwiedziny w szpitalu.

Katalog wykonywanych prac powinien być otwarty na wskazane przez korzystającego z pomocy potrzeby i podlegać modyfikacji. Usługi sąsiedzkie świadczone są w zależności od potrzeb osoby niesamodzielnej, nie rzadziej niż jeden raz na dobę, w ciągu dnia. W nagłych przypadkach usługi mogą być świadczone w nocy (np. nagłe zachorowanie lub złe samopoczucie).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i wsparciem w formie usług sąsiedzkich powinny zapoznać się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie MOPS, oraz pobrać, wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Biura Projektu ( MOPS Puławy, ul. Leśna 17, pok. 15 )  w dniach 3, 4 czerwca 2019r.  dokumenty :

 • Załącznik 1 do regulaminu projektu – deklarację uczestnictwa w projekcie,
 • Załącznik 2 do regulaminu projektu – oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności,
 • Załącznik 3 do regulaminu projektu – oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zbiorach.