1 czerwca – święto wszystkich dzieci

Każdy kochający rodzic pragnie szczęścia dla swojego dziecka, nie tylko tego dnia… Mądrej miłości do dziecka można i warto się nauczyć. Jako rodzic masz za zadanie wyposażyć swoje dziecko w plecak, z którym pójdzie w świat. Od tego, co do niego włożysz zależy, czy dziecko odnajdzie spełnienie, będzie szczęśliwe i pewne swojej wartości.

Zasady dobrego rodzica:

  1. Kochaj swoje dziecko. Zawsze!

Jeśli dziecko czuje bezwarunkową miłość rodziców, bez względu na to, co zrobiło, nie będzie bało się do tego przyznać. Wie bowiem, że otrzyma wsparcie, a nie karę. Bezwarunkowa miłość okazywana wprost – słowami, gestami i zachowaniem to najskuteczniejsza droga do uczynienia dziecka szczęśliwym. Pozwala mu zbudować pewność siebie i poczucie własnej wartości. Uczy tego, jak znaleźć miłość w świecie. Dlatego nigdy nie daj się zniechęcić do zachwycania się swoim dzieckiem.

  1. Słuchaj uważnie tego, co mówi Twoje dziecko.

Starając się wejść w świat dziecka, bez przykładania własnych miar i oceniania, lepiej je poznasz i zrozumiesz. Z większą ufnością powierzy ci ono swoje problemy, rozterki. Wasze więzi będą silniejsze i trwalsze.

  1. Pozwalaj dziecku okazywać uczucia.

Akceptując wszystkie emocje dziecka, także te trudne i jednocześnie nie akceptując szkodliwych zachowań podyktowanych np. złością, uczysz je, jak radzić sobie z emocjami nie krzywdząc innych. Ucz dziecko mówienia o uczuciach, szukaj z nim odpowiedzi na pytanie, skąd się wzięły i podpowiadaj, jak sobie z nimi radzić.

  1. Wyznaczaj granice i bądź konsekwentny.

Szczęśliwe dziecko to takie, które wie, według jakich reguł ma postępować, żeby było dobrze. Dzięki granicom i normom dziecko uczy się odróżniać dobro od zła, poznaje różnorodne wartości. Konsekwentne trzymanie się granic zwiększa poczucie bezpieczeństwa dziecka.

  1. Wspieraj samodzielność dziecka.

Dziecko najlepiej uczy się poprzez doświadczenie. Warto mu pozwolić badać, odkrywać, próbować nowych rzeczy, samodzielnie pokonywać trudności. Ma prawo popełniać błędy. To dla niego najlepsza szkoła życia.

  1. Chwal i zachęcaj swoje dziecko.

Osoby z wysoką samooceną są na ogół ambitne, radosne, pewne siebie. Łatwiej osiągają życiowe cele. Warto więc wzmacniać w dziecku poczucie własnej wartości oraz uczyć rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron, warto chwalić nie tylko za efekt starań, lecz także za wytrwałość w drodze do celu, za włożoną pracę.

  1. Podaruj dziecku swój czas.

Wspólna zabawa daje nie tylko radość, ale przede wszystkim buduje poczucie wspólnoty i przynależności. Warto zadbać, aby ten czas był dobry jakościowo i odłożyć inne sprawy na później. Poświęcenie dziecku całej uwagi jest cenniejsze od wielu godzin spędzonych „obok siebie”, np. na oglądaniu TV czy surfowaniu w sieci.

Pamiętaj!

To, jakim człowiekiem będzie Twoje dziecko, zależy od Ciebie!

Postaw więc na dialog, cierpliwość, dobry przykład i patrzenie sercem.

Szczęście Twojego dziecka jest w Twoich rękach!

 

Zespół SOW