• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

Aktualności

NAJNOWSZE INFORMACJE

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszej strony

BON ENERGETYCZNY

Informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizuje  zadanie z zakresu wypłaty bonu energetycznego dla mieszkańców miasta Puławy. Formularz wniosku  o wypłatę bonu energetycznego, który obowiązuje w 2024 r. wraz z klauzulą informacyjną dostępny poniżej: Bon energetyczny Wnioski można składać  od 01.08.2024 r. do 30.09.2024 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach  przy ul. Leśnej 17 w punkcie obsługi bonu energetycznego w pokoju nr 15, w dni robocze: Poniedziałek, środa, czwartek, piątek  w godzinach 8.30-14.30 Wtorek w godzinach 8.30-15.45  Informacje w sprawie bonu energetycznego można uzyskać pod nr telefonu 81 458 69 76 oraz 81 458 69 70 WnioskiPrzeczytaj całość…

Nabór na kandydatów na kuratorów oraz opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych

MIEJSKI OŚRODEK  POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁAWACH ogłasza nabór na kandydatów:   opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej opiekuna prawnego dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej kuratora dla osoby niepełnosprawnej szczegóły naboru przedstawiamy poniżej w ogłoszeniu: OGŁOSZENIE KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA KANDYDATA NA OPIEKUNA OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI ZGODA NA PEŁNIENIE FUNKCJI KURATORA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO_ KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

INFORMACJA W SPRAWIE NOWYCH ZASAD USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO, SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO I ZASIŁKU DLA OPIEKUNA OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U.2023 poz. 1429)  informuje, że od dnia 01.01.2024 r. ulegają zmianie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i  specjalnego zasiłku opiekuńczego  oraz w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zakresie prawa do zasiłku dla opiekuna w związku z wprowadzeniem nowego świadczenia dla osób niepełnosprawnych tj. świadczenia wspierającego. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadziła istotne zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawiePrzeczytaj całość…

Projekt w z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

W pierwszych dniach lipca br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki otwartego konkursu na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej – edycja 2024.  Gmina Miasto Puławy przystąpiła do tego konkursu i otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu „Świadomi i bezpieczni dzięki wiedzy”, którego koszt całkowity wynosi 47.608 zł. Będzie on realizowany w okresie lipiec – grudzień 2024 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach. Przed nami kolejne wyzwania, które będą sprzyjały propagowaniu wiedzy, kształtowaniu umiejętności i postaw koniecznych do skutecznego powstrzymywania przemocy domowej oraz zapobiegania jej występowaniu. WPrzeczytaj całość…

OGŁOSZENIE

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Puławach odbędzie się 11 lipca 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach przy ul. Kołłątaja 64.

Spotkanie Grupy wsparcia „PO – MOC”

Zapraszamy na spotkanie Grupy Wsparcia „PO-MOC” w dniu 10 lipca br. o godz. 10:00 w siedzibie SOW przy ul. Kołłątaja 64. Grupa skierowana jest do mieszkańców Puław znajdujących się w kryzysie rodzinnym, spowodowanym m.in. rozwodem, rozstaniem, stratą, trudnościami w komunikacji w rodzinie. Szczegółowe informacje można uzyskać u psychologa prowadzącego spotkania – P. Małgorzaty Szymańskiej, tel. 81 458 67 78.                                     Serdecznie zapraszamy.

Jak odpoczywać, żeby odpocząć?

             Wakacje to czas, na który czekamy z utęsknieniem. Ciepłe dni, piękno przyrody, wyjazdy wakacyjne…. Życie wydaje się łatwiejsze. Czy jednak potrafimy wypocząć, zwolnić, zapomnieć o codziennych obowiązkach, zrezygnować z odbierania wszystkich telefonów, odczytywania e – maili? Okazuje się, że dla wielu z nas jest to bardzo trudne. Jak to jest, że wracamy po urlopie często bardziej napięci i sfrustrowani?              Dobrym pomysłem na czas urlopu oprócz planu wyjazdu jest też plan na swoją „zapracowaną” głowę. Odpoczynek jest jak paliwo. Kiedy odpoczywamy dostajemy energię do działania, rozładowujemy napięcie i stres, podnosimy odporność organizmu. Chronimy siebie przed wpadnięciem w błędne kołoPrzeczytaj całość…

Konkurs na stanowisko Pedagog/Wychowawca

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza konkurs na stanowisko Pedagog/Wychowawca w Dziale Integracji i Pomocy Specjalistycznej Ogłoszenie o konkursie

DEBATA SPOŁECZNA „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW”

W dniu 26 czerwca 2024 r. w sali teatralnej Puławskiego Ośrodka Kultury ”Dom Chemika” odbyła się debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Puławach. W debacie w charakterze prelegentów spoza Policji wystąpiły Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Puławach Katarzyna Koter i Zastępca Przewodniczącej ZI Aleksandra Chadaj oraz Dyrektor Banku Credit Agricole Pan Tomasz Miechowicz. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się także takie tematy jak przeciwdziałanie oszustwom wobec osób starszych, stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Puławy oraz działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w Puławach i jego zadania dotyczące przeciwdziałania  przemocy domowej.