• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

Aktualności

NAJNOWSZE INFORMACJE

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszej strony

Dodatek osłonowy

Informujemy, iż od stycznia 2024 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizuje  zadanie z zakresu wypłaty dodatku osłonowego dla mieszkańców miasta Puławy. Formularz wniosku  o wypłatę dodatku osłonowego, który obowiązuje w 2024 r. wraz z klauzulą informacyjną dostępny poniżej: Dodatek osłonowy Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach  przy ul. Leśnej 17 w punkcie obsługi dodatku osłonowego pok. 15: Poniedziałek, środa, czwartek, piątek  w godzinach 8.30 – 14.30 Wtorek w godzinach 8.30 – 15.45  Informacje w sprawie dodatku osłonowego pod nr telefonu 81 458 69 76. Wnioski o dodatek osłonowy należy złożyć do 30 kwietnia 2024Przeczytaj całość…

INFORMACJA W SPRAWIE NOWYCH ZASAD USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO, SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO I ZASIŁKU DLA OPIEKUNA OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U.2023 poz. 1429)  informuje, że od dnia 01.01.2024 r. ulegają zmianie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i  specjalnego zasiłku opiekuńczego  oraz w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zakresie prawa do zasiłku dla opiekuna w związku z wprowadzeniem nowego świadczenia dla osób niepełnosprawnych tj. świadczenia wspierającego. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadziła istotne zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawiePrzeczytaj całość…

INAUGURACJA NORDIKIADY 2024

Kwiecień to miesiąc wiedzy o autyzmie. W dniu 20 kwietnia 2024 r. Fundacja BezMiar wraz z Fundacją Benedyktyński Zakątek zorganizowała Niebieski Rajd z Aniołem mający na celu szerzenie wiedzy o autyzmie. Wydarzenie wpisało się w ogólnoświatową inicjatywę „Na niebiesko dla autyzmu”. Kolor niebieski symbolizuje również przeciwdziałanie przemocy domowej. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Puławach na zaproszenie obu Fundacji wzięli udział w wydarzeniu, udzielając porad i konsultacji, dystrybuując materiały promocyjne i uczestnicząc w marszu rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami.

UDZIAŁ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W POSIEDZENIU KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ, ZDROWIA, RODZINY I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

W dniu 17 kwietnia 2024 r. Przewodnicząca  Zespołu Interdyscyplinarnego w Puławach – Katarzyna Koter oraz Zastępca Przewodniczącej – Aleksandra Chadaj wzięły udział w posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia, Rodziny i Porządku Publicznego w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, podczas którego zaprezentowały działalność ZI za 2023 rok oraz udzielały odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Komisji. Na zakończenie spotkania Przewodnicząca Komisji – Pani Marzanna Pakuła podziękowała za trud włożony w pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Szkolenia dla przedstawicieli służb z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie i osób świadczących usługi wsparcia dla osób 65+ i ON

Z końcem marca 2024 r. zakończyły się trzy ostatnie szkolenia realizowane w ramach projektu „Siła jest w nas”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Szkolenie „Komunikacja z osobami z niepełnosprawnościami i osobami starszymi zagrożonymi lub doznającymi przemocy” odbyło się w dniach 13, 14, 15 marca 2024 r,. Szkolenie „Kształcenie umiejętności dbania o własne potrzeby w celu świadczenia wysokiej jakości usług dla grup osób 65 + i osób niepełnosprawnych” odbyło się w dniach 18, 19, 20 marca 2024 r. zaś szkolenie „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach” odbyło się w dniach 11, 12, 13, 21, 22 marca 2024r. Uczestnicy docenili wysokiPrzeczytaj całość…

Życzenia Wielkanocne

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wszelkiej pomyślności, serdecznych spotkań i rodzinnej bliskości. Niech budząca się do życia wiosna doda sił w pokonywaniu trudności, a wiosenne słońce przyniesie zdrowie i pokłady wytrwałości.   Wszystkiego spełnionego! życzy Dyrektor MOPS w Puławach Beata Wagner wraz z pracownikami  

KONFERENCJA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

W dniu 15 marca 2024 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy odbyła się transmisja na żywo Konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Marcina Więcka na temat przemocy wobec osób starszych. Konferencja nazwana była gwiaździstą, gdyż w formie online uczestniczyły w niej 83 gminy (w tym Gmina Miasto Puławy). W spotkaniu uczestniczyły Katarzyna Koter – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Puławach i Aleksandra Chadaj – zastępca przewodniczącej ZI. Konferencja rozpoczęła się wygłoszeniem wstępnych słów przez organizatorów, którzy podkreślali konieczność podejmowania skutecznych działań w celu przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych. Następnie głos zabrali eksperci z różnych dziedzin, którzy przedstawili statystyki orazPrzeczytaj całość…

OGŁOSZENIE

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Puławach odbędzie się 20 marca 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach przy ul. Kołłątaja 64.

Szkolenia dla przedstawicieli służb z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie i osób świadczących usługi wsparcia dla osób 65+ i ON

Korzystając z dofinansowania zewnętrznego pozyskanego w ramach projektu „ Siła jest w nas ” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach w dn. 19 – 21 lutego 2024 oraz 4-5 marca 2024 zorganizował szkolenie „ Dialog motywujący w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc ”. Szkolenie było prowadzone przez Panią Aleksandrę Wilkin – Day  znakomitą terapeutkę motywującą, trenerkę DM, członkini MINT – Międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego. Podczas 5 dni szkoleniowych 16 przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pracujących z osobami starszymi 65+ i osobami z niepełnosprawnością  wzbogaciło swój warsztat pracy w narzędzia pomocne wPrzeczytaj całość…