Specjalistyczne ośrodki wsparcia

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia przy ul Kołłątaja 64 został wyremontowany i rozbudowany dzięki środkom pozyskanym przez Miasto Puławy w ramach projektu partnerskiego  Miasta Puławy, Gminy Końskowola i Gminy Żyrzyn pn. „Utworzenie placówek świadczących pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy”.

Środki na funkcjonowanie Ośrodka  zostały pozyskane przez kadrę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a umowy na realizację trzech projektów zostały podpisane z Urzędem Marszałkowskim w 2018r.

Projekty dofinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, realizowane będą   w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64 w okresie czerwiec  2019 r. – maj  2022 r.

  • Bezpieczna Przystań – kwota dofinansowania – 1 899 132,16 zł / wartość projektu – 1 999 087,54 zł.
  • Bezpieczna Przystań Vigor – kwota dofinansowania – 1 686 216,69 zł / wartość projektu  -1 774 964,94 zł.
  • Aktywni Puławscy Seniorzy – kwota dofinansowania – 1 129 500,61 zł / wartość projektu – 1 188 948,00 zł. 

Realizatorem projektów jest MOPS w Puławach.

Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia i Klub Seniora będą funkcjonowały od miesiąca czerwca  2019r. W miesiącu  czerwcu 2019r. będzie prowadzona rekrutacja uczestników, a działania placówek będą realizowane od lipca 2019r. Ogłoszenia o  naborze  kadry będą dostępne na nowej stronie internetowej MOPS już w kwietniu 2019r.

Prezentacja – Projekty