Placówka Wsparcia Dziennego „Aktywatorium”

Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 15 kwietnia 2021 r. zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego Aktywatorium pozostają zawieszone do dnia 25 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 9 kwietnia 2021 r. zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego Aktywatorium pozostają zawieszone do dnia 18 kwietnia 2021 r.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 25 marca 2021 r. zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego “Aktywatorium” zostają zawieszone na okres od 29 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

Placówka Wsparcia Dziennego „Aktywatorium” wspiera rodzinę, w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne. Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi oraz przy wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań, placówki mogą korzystać z pomocy wolontariuszy. Zajęcia prowadzone są przez wychowawcę. Pod opieką jednego wychowawcy, w jednym czasie może przebywać maksymalnie 15 dzieci.

Organizację funkcjonowania placówki wsparcia dziennego określa regulamin zawierający
w szczególności: zadania, organizację działań, rodzaj dokumentacji i sposób jej prowadzenia.

Placówka Wsparcia Dziennego „Aktywatorium” organizuje zajęcia dla uczestników w dwóch filiach: I filia znajduje się przy ul. Wólka Profecka 45D/10, 24-100 Puławy, II filia znajduje się przy ul. Włostowickiej 36, 24-100 Puławy

W zakładce formularze znajduje się do pobrania karta zgłoszenia dziecka do Placówki.

Zobacz jak pracujemy w naszym “Aktywatorium”:

Dane kontaktowe:

Magdalena Beda – p.o. kierownika Działu Integracji i Pomocy Specjalistycznej, pokój nr 13 tel. 81 458 69 62 07, e-mail: magdalena.beda@mops.pulawy.pl

Anna Bernat  – pedagog, pokój nr 12, tel. 81 458-69-80, e-mail: anna.bernat@mops.pulawy.pl