Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Dane kontaktowe:

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Leśna 17.

Telefon kontaktowy do przewodniczącej: tel./fax 81-458-6978 / kom 503657055
Skład zespołu:
Lp. Imię i nazwisko Funkcja Miejsce Pracy
1 Katarzyna Koter
Przewodnicząca

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

2 Magdalena Chołody Członek Sąd Rejonowy w Puławach  
3 Maria Chmiel Członek Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego w Puławach
4 Konrad Wójtowicz
Członek
Prokuratura Rejonowa w Puławach
5
Ilona Wrótniak – Terlecka
Członek
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Puławach
6 Monika Dzido
Członek  Komenda Powiatowa Policji w Puławach
7 Magdalena Jurek – Tokarska Członek
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
8 Hanna Kamola Członek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

9 Aleksandra Chadaj
Członek
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
10 Magdalena Łuka Członek Agape. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym
11

Bożena Nakonieczna

Członek Sąd Rejonowy w Puławach
12 Ewa Rejn – Kozak Członek Komenda Powiatowa Policji w Puławach
13 Elżbieta Szymańska Członek Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
14 Urszula Zwolska Członek Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puławach
15
Beata Dzierżak
Członek Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Puławach