Przeciwdziałanie przemocy domowej

Dane kontaktowe:

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego w Puławach znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Leśna 17.

Telefon kontaktowy do Zespołu: tel./fax 81-458-69-78
Skład zespołu:
Lp. Imię i nazwisko Funkcja Miejsce Pracy
1 Katarzyna Koter
Przewodnicząca

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Puławach

2 Aleksandra Chadaj
Z-ca Przewodniczącej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Puławach
3 Dorota Daniłoś – Sobczak
Członek Szkoła Podstawowa Nr 3 w Puławach
4 Monika Dzido
Członek
Komenda Powiatowa Policji w Puławach
5
Henryka Gadzina
Członek
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
6 Małgorzata Kotyło
Członek Sąd Rejonowy w Puławach
7 Magdalena Łuka Członek
Agape. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym
8 Elżbieta Szymańska Członek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

9 Alicja Ziółkowska
Członek
Prokuratura Rejonowa w Puławach
10 Urszula Zwolska Członek Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puławach