• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

Aktualności

NAJNOWSZE INFORMACJE

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszej strony

INFORMACJA W SPRAWIE NOWYCH ZASAD USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO, SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO I ZASIŁKU DLA OPIEKUNA OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U.2023 poz. 1429)  informuje, że od dnia 01.01.2024 r. ulegają zmianie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i  specjalnego zasiłku opiekuńczego  oraz w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zakresie prawa do zasiłku dla opiekuna w związku z wprowadzeniem nowego świadczenia dla osób niepełnosprawnych tj. świadczenia wspierającego. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadziła istotne zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawiePrzeczytaj całość…

Zaproszenie do prac w komisji konkursowej

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Puławy do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację przedmiotowego zadania. Zaproszenie

INFORMACJA

Koło Puławskie Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta w Puławach przez cały rok świadczy pomoc na rzecz mieszkańców miasta Puławy w formie prowadzenia Schroniska dla osób bezdomnych oraz wydawania ciepłych posiłków dla podopiecznych MOPS w Puławach. Dodatkowo Towarzystwo  rozpoczęło w  grudniu 2023 r. realizację działań interwencyjnych   i osłonowych  skierowanych do osób przebywających  w miejscach niemieszkalnych  i pustostanach w okresie  dużych spadków temperatur. W tym celu zostało zatrudnionych  dwóch streetworkerów, którzy będą odwiedzać osoby przebywających w miejscach niemieszkalnych i proponować im  pomoc bytową. Streetworkerzy będą przeprowadzać częste monitorowanie sytuacji osób bezdomnych i  na bieżąco  udzielać wsparcia. Osoby potrzebujące zostaną zaopatrzone  w ciepłąPrzeczytaj całość…

MIKOŁAJKOWY FINAŁ NORDIKIADY 2023

W dniu 02.12.2023 r. odbył się Mikołajkowy Rajd z Brodą, organizowany przez Fundację BezMiar. W wydarzeniu uczestniczyły Przewodnicząca i Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Puławach, które promowały jego działalność, jak również informowały o ofercie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy i w Kryzysie.

Warsztaty dla młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Puławach

W miesiącu październiku i listopadzie 2023 r. realizowany był cykl zajęć edukacyjnych i warsztatów dla młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Puławach w zakresie profilaktyki przemocy. W ramach prowadzonych spotkań młodzi ludzie mogli uzyskać podstawowe informacje o zjawisku przemocy i możliwościach uzyskania wsparcia w przypadku jej doświadczania. Podczas warsztatów uczyli się zachowań asertywnych i prawidłowej komunikacji w relacji z drugą osobą, budowania bezpiecznych związków opartych na wzajemnym szacunku, poszanowaniu swoich praw. Zainteresowanie i zaangażowanie uczestników było ogromne. Z niecierpliwością czekali na kolejne spotkania. To w dużej mierze zasługa osób prowadzących – Pań nauczycielek ze Specjalnego Ośrodka Szkolno –Przeczytaj całość…

SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU SOCIETY FOR ALL

W dniach 27-28 listopada 2023 roku w hotelu „Olimpic” w Puławach odbyło się szkolenie pod nazwą: Jak rozumieć „trudne” zachowanie dzieci, poznając ich doświadczenia z dzieciństwa? Szkolenie było zrealizowane w ramach projektu Society for All, akredytowanego przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu oraz Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych w Republice Czeskiej, a także we współpracy z Panem dr Robertem Porzakiem z Lublina oraz Urzędem Miasta w Puławach. Szkolenie w formie prezentacji i zajęć warsztatowych prowadziła Pani Kristina Ṧemiglová, a jego uczestnikami byli pracownicy socjalni, w tym przedstawicielki Zespołu Interdyscyplinarnego, asystenci rodziny, pracownicy ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia, kuratorzy sądowi i nauczyciele.

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM

Późna jesień i zima to czas szczególnie niebezpieczny dla osób bezdomnych. Trudne warunki atmosferyczne, w tym znaczne spadki temperatur, opady śniegu i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia osób pozostających w kryzysie bezdomności, jak również starszych, samotnych i niezaradnych życiowo. W tym okresie  osoby bezdomne szukają schronienia w piwnicach, na strychach, klatkach schodowych, opuszczonych budynkach. Wielu z nich próbuje przetrwać ten trudny okres w altanach ogrodowych. Każdy śpiący na ławce, osłabiony człowiek to sygnał do działania służb, które niejednokrotnie podejmując szybką interwencję mogą uratować czyjeś życie. Zwracamy się z apelem, aby nie ignorować takich osóbPrzeczytaj całość…

SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

W dniach 16-18 października 2023 r. oraz 19-22 listopada 2023 r. pracownicy z Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyli w szkoleniach wyjazdowych w Wiśle i Zakopanem. Tematyka szkoleń dotyczyła zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, pracy w grupach diagnostyczno-pomocowych w ramach prowadzonej procedury „Niebieskie Karty” oraz uzależnień behawioralnych.