Aktualności

NAJNOWSZE INFORMACJE

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszej strony

INFORMACJA

Informujemy, iż dnia 05-09-2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny do godziny 13.30. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach odbędzie się dnia 11 września 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach przy ul. Kołłątaja 64.

Opieka wytchnieniowa

Jeżeli opiekujesz się osobą niepełnosprawną, niesamodzielną, wymagającą całodobowej opieki, Twojej troski i zaangażowania chcemy Cię wesprzeć w codziennych trudach. Dzięki środkom  pochodzącym z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i środkom gminy Miasta Puławy od miesiąca września 2019 r. wprowadzamy na terenie miasta nowy program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 r. Program skierowany jest do opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania w wymiarze do 240 godzin jest bezpłatna. Zachęcamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi z Zespołu Usług i Pomocy Instytucjonalnej. Więcej…

Rekrutacja Psychoterapeuta

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza rekrutację osób na stanowisko Psychoterapeuta w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Puławach przy ul. Kołłątaja 64. Więcej szczegółów w zakładce Praca w MOPS.  

Szkolenia i warsztaty dla społeczności romskiej

W ramach projektu „Warsztaty dla społeczności romskiej w Puławach” realizujemy m.in.  szkolenia zawodowe, które są pierwszym krokiem do zdobycia kwalifikacji zawodowych, a następnie podjęcia próby odnalezienia się na otwartym rynku pracy. Sześć  kobiet  uczestniczy w szkoleniu krawieckim na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym, a także korzysta z instruktażu krawieckiego. Nasze uczestniczki już samodzielnie szyją spódnice.  

Rekrutacja instruktor informatyki

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór na stanowisko instruktor informatyki w ramach realizacji projektu „Warsztaty i szkolenia dla społeczności romskiej w Puławach” ze środków „Programu Integracji Społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”. Więcej szczegółów w zakładce Praca w MOPS.

Rekrutacja nauczyciel języka polskiego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór na stanowisko Nauczyciel języka polskiego w ramach realizacji projektu „Warsztaty i szkolenia dla społeczności romskiej w Puławach” ze środków „Programu Integracji Społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”. Więcej szczegółów w zakładce Praca w MOPS.