Aktualności

NAJNOWSZE INFORMACJE

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszej strony

Rekrutacja Pracownik Socjalny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza rekrutację na stanowisko Pracownika Socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej. Więcej szczegółów w zakładce Praca w MOPS.

Rekrutacja Podinspektor

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza rekrutację na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjno – Finansowym. Więcej szczegółów w zakładce Praca w MOPS.

Informacja o wypłatach 500+ od 1 lipca

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informuje, że każdy wnioskodawca, który od dnia 1 lipca 2019 r. złożył wniosek o świadczenie wychowawcze w formie elektronicznej, otrzymuje tzw. UPD, tj. urzędowe poświadczenie odbioru. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach po odebraniu wniosku z poczty elektronicznej i wczytaniu do systemu informatycznego do obsługi świadczenia 500+, przesyła do wnioskodawcy maila z informacją o przyjęciu wniosku do realizacji. Oznacza to, że wniosek jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach i w związku z powyższym nie ma potrzeby dodatkowego kontaktowania się z naszym Ośrodkiem w kwestii ustalenia czy wpłynął wniosek. Uprzejmie informujemy, że wnioskiPrzeczytaj całość…

Godziny obsługi interesantów w Dziale świadczeń Rodzinnych

Informujemy, że od dnia 8 lipca 2019 r. ulegają zmianie godziny obsługi interesantów w Dziale Świadczeń Rodzinnych. Godziny obsługi interesantów w Dziale Świadczeń Rodzinnych: Poniedziałek: 7.30 – 14.00. Wtorek: 8.30 – 16.30. Środa: 8.30 – 15.00. Czwartek: 7.30 – 14.00. Piątek: 8.30 – 15.00.

Rekrutacja uczestników Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach prowadzi rekrutację 30 uczestników Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych oraz 10 osób wymagających wsparcia w formie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania. Wsparcie realizowane jest w ramach projektu „Bezpieczna Przystań Vigor”. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zgłoszenie się do pracownika socjalnego lub do  pokoju nr 15 w MOPS przy ul. Leśnej 17 celem wypełnienia ankiety rekrutacyjnej i innych dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania do udziału w Projekcie. Kolejnym etapem rekrutacji jest sporządzenie przez pracownika socjalnego MOPS wywiadu środowiskowego niezbędnego do wydania decyzji administracyjnej o skierowaniu oraz ustaleniu odpłatności. W celu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych niezbędnePrzeczytaj całość…

Zaproszenie do korzystania z usług Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy i w Kryzysie

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy i w Kryzysie  zaprasza do korzystania z bezpłatnych usług psychologicznych, pedagogicznych i psychoterapeutycznych, a także do udziału w grupie wsparcia dla osób doznających przemocy i w kryzysie oraz w grupie wsparcia dla rodziców pragnących podnieść swoje kompetencje wychowawcze. Ośrodek czynny jest codziennie w dni robocze w godzinach od 7.00 do 21.00. Zapraszamy także do korzystania z usługi całodobowego telefonu zaufania pod numerem : 81 458 67 77 Wsparcie udzielane jest bezpłatnie w ramach projektu „Bezpieczna Przystań”.                                         

Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach, Psychoterapeuty w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Puławach oraz Animatora w Klubie Seniora w Puławach. Szczegóły w zakładce Praca w MOPS.