• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

Aktualności

NAJNOWSZE INFORMACJE

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszej strony

Refundacja podatku VAT dla gospodarstw ogrzewanych gazem

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687),  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Puławach na mocy udzielonego upoważnienia z dnia 02.01.2023r. przez Prezydenta Miasta Puławy do realizacji zadań z zakresu refundacji podatku VAT,  informuje o możliwości  ubiegania się o zwrot podatku VAT. Celem refundacji podatku VAT jest wsparcie gospodarstw domowych używających urządzeń grzewczych zasilanych paliwami gazowymi w formie rekompensaty w 2023 r. podatku VAT na gaz ziemny. Wniosek składa się  w gminiePrzeczytaj całość…

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że został ogłoszony nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i uczestnictwa w Programie oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania w zakładce: PROGRAM

OGŁOSZENIE

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach odbędzie się dnia 9 marca 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach przy ul. Kołłątaja 64.

Zostań rodziną zastępczą. Pomóż superbohaterom znowu stać się dziećmi.

Ruszyła kampania społeczna „Pomóż superbohaterom znowu stać się dziećmi”. Powstała, by zachęcać do tworzenia rodzin zastępczych, a jej pomysłodawcą i realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Głównym elementem kampanii jest spot filmowy. Link do spotu „Pomóż superbohaterom znowu stać się dziećmi”: https://www.youtube.com/watch?v=RjvD3RLBDG4 Przygotowana przez MOPS kampania ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby dzieci, które nie mogą z różnych powodów wychowywać się w rodzinie biologicznej. Dla takich dzieci poszukiwani są rodzice zastępczy, a więc osoby, które czasowo zaopiekują się nimi i stworzą jak najlepsze warunki dla ich rozwoju. Obecnie w Częstochowie funkcjonuje 231 rodzinnych form pieczy zastępczej, wPrzeczytaj całość…

Karta Dużej Rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informuje, że  od 01.03.2023 r. wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych ( pokój nr 1) w następujących godzinach: Poniedziałek: 8.30 – 14.30 Wtorek: 8.30 – 15.30 Środa: 8.30 – 14.30 Czwartek: 8.30 – 14.30 Piątek: 8.30 – 14.30 Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 81 458 69 70.

Ogólnopolski dzień walki z depresją

“Trauma relacyjna jako źródło depresji.” Jakie znaczenie ma doświadczenie traumy relacyjnej w życiu człowieka. Jak ją rozumieć? Kiedy możemy mówić o jej początku? Jakie są jej skutki? W jaki sposób poradzić sobie z tym doświadczeniem? Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania jest szczególnie aktualne w Światowym Dniu Walki z Depresją, której jednym ze źródeł są toksyczne, traumatyczne relacje. Traumą relacyjną nazywamy uraz psychiczny spowodowany przez powtarzające się wydarzenia, występujące zwykle w kontekście bliskiej relacji. Do przyczyn takiego urazu zalicza się: emocjonalne zaniedbanie, przemoc psychiczną (np. umniejszanie, dokuczanie, groźby słowne), przemoc fizyczną, wykorzystywanie seksualne. Początków traumy relacyjnej najczęściej dopatrywać należy się wPrzeczytaj całość…

Podsumowanie działalności Klubu Integracji Społecznej w roku 2022

Klub Integracji Społecznej działający w strukturze MOPS realizuje działania aktywizujące na rzecz osób bezrobotnych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Puławach oraz na rzecz osób spełniających wymogi o ustawy o zatrudnieniu socjalnym i ustawy o ekonomii społecznej. W roku 2022 do udziału w zajęciach Klubu Integracji Społecznej zakwalifikowanych  zostało 30 osób. 5 osób nie podjęło współpracy z KIS na etapie podpisywania kontraktu socjalnego, z pozostałymi osobami pracownik socjalny podpisał kontrakt socjalny na realizację działań w KIS. W ciągu roku 2022 pięć osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy, dwie osoby zrezygnowały z zajęć w KIS z uwagi na podjęciePrzeczytaj całość…

Nabór na stanowisko archiwista

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze archiwista  w Dziale Organizacyjno – Kadrowym Ogłoszenie o naborze