• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

Aktualności

NAJNOWSZE INFORMACJE

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszej strony

Refundacja podatku VAT dla gospodarstw ogrzewanych gazem

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687),  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Puławach na mocy udzielonego upoważnienia z dnia 02.01.2023r. przez Prezydenta Miasta Puławy do realizacji zadań z zakresu refundacji podatku VAT,  informuje o możliwości  ubiegania się o zwrot podatku VAT. Celem refundacji podatku VAT jest wsparcie gospodarstw domowych używających urządzeń grzewczych zasilanych paliwami gazowymi w formie rekompensaty w 2023 r. podatku VAT na gaz ziemny. Wniosek składa się  w gminiePrzeczytaj całość…

KAMPANIA SPOŁECZNA „PUŁAWY DLA RODZINY”

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach po raz kolejny włączył się w kampanię społeczną „Puławy dla Rodziny” organizowaną przez Urząd Miasta Puławy w związku z przypadającym 15 maja Międzynarodowym Dniem Rodziny. Zainicjowała ją Konferencja „Rodzina drogą sukcesu czy drogą na skróty”. Chcąc sprawić radość mamom i dzieciom z rodzin dotkniętych problemem przemocy rozdaliśmy 50 voucherów do kina, których zakup sfinansował Urząd Miasta Puławy. Mogą być one wykorzystane na dowolny seans filmowy

Nabór na stanowisko psycholog

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór na stanowisko psycholog  w Dziale Integracji i Pomocy Specjalistycznej Ogłoszenie o naborze

Trwałość projektu “Bezpieczna Przystań”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach w okresie 1.06.2019r.-31.05.2023r. realizował projekt Bezpieczna Przystań nr naboru RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/17. Działanie 11.02- usługi społeczne i zdrowotne, zgodnie z umową 45/RPLU.11.02.00-06-0059/17-00 zawartą w dniu 22.05.2018r. Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020r. Zgodnie z zapisami w umowie o dofinansowanie Projektu oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Projekt zakładał zachowanie trwałości wspartych w ramach Projektu miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu trwałości projektu i wpływ rezultatów, co najmniej przez okres jego realizacji. Beneficjent- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wPrzeczytaj całość…

Fundacja DKMS

W dniu 20 czerwca 2023r. podczas Festynu, organizowanego w puławskiej Marinie, w ramach kampanii społecznej „Więcej mocy – Stop przemocy” utworzone zostanie  stanowisko, gdzie każda chętna osoba może zarejestrować się w bazie dawców szpiku kostnego prowadzonego przez Fundację DKMS. Rejestracja w bazie dawców szpiku polega na wypełnieniu formularza zgłoszenia oraz samodzielnym pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka. Dawcą szpiku może zostać każda zdrowa osoba pomiędzy 18 a 55 rokiem życia. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zarejestrować się w bazie dawców szpiku przy stoliku oznaczonym logo Fundacji DKMS będą czekali  na Państwa wolontariusze, którzy wyjaśnią proces pobierania próbek i umożliwią proceduręPrzeczytaj całość…

Pluszowe misie

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Janusz Korczak Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach dba o to, by uśmiech na twarzach najmłodszych podopiecznych gościł jak najczęściej. Widoczne na zdjęciu pluszowe misie, zakupione w ramach środków ZI przekazywane są dzieciom z rodzin, z którymi współpracujemy.

OGŁOSZENIE

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach odbędzie się dnia 15 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach przy ul. Kołłątaja 64.

Ogłoszenie w sprawie Festynu integracyjnego

Szanowni Państwo, Z przykrością informujemy, że Festyn integracyjny w ramach kampanii ” Więcej MOCY – STOP przemocy”, zaplanowany na dzień 17.05.2023 r. (środa), został odwołany w związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. Festyn zostanie zorganizowany w drugiej połowie czerwca b.r., o czym Państwa poinformujemy na naszej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.