Aktualności

NAJNOWSZE INFORMACJE

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszej strony

Zmiany w Programie “Dobry Start”

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu “Dobry start” zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start. Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych. Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe. Wnioski  drogą online będzie można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stroniePrzeczytaj całość…

!!! Uwaga !!! zmiany w 500 +

W tym roku następuje ważna zmiana związana z okresem ustalenia prawa do świadczenia 500+. Od 2021 r. prawo do świadczenia 500+ będzie ustalane na okres od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022. Wnioski w formie elektronicznej (bankowość elektroniczna, portal Empatia, ZUS) można składać od 1 lutego 2021. Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) można składać od 1 kwietnia 2021. Nie zwlekaj – złóż wniosek.

Dzień Pluszowego Misia

25 listopada dzieci na całym chyba świecie świętują Dzień Pluszowego Misia. W PWD „Aktywatorium” przy ul. Wólka Profecka dzieci poznały historię powstania tej kochanej przez wszystkich przytulanki. Był misiowy quiz wiedzy oraz to co misie (nie tylko Kubuś Puchatek) lubią najbardziej, czyli słodki, złocisty mmm…miodek. Najwięcej radości i satysfakcji dało dzieciom samodzielne uszycie misiowej podusi- przytulanki.

Spotkanie z motylami

Ach motyle, motyle, zaczekajcie choć chwilę… W samym środku szarej i smutnej jesieni do Placówki Wsparcia Dziennego „Aktywatorium” przy ul. Włostowickiej zawitały przepiękne egzotyczne motyle, które przypomniały nam słoneczne lato. Pani entomolog  z Motylarni Lublin opowiadała ciekawostki z życia motyli, dzieci oglądały skrzydła motyli (i inne preparaty) pod mikroskopem, oraz malowały szklane lampioniki. Ale największą frajdę sprawiła wszystkim możliwość potrzymania w ręce tych delikatnych i pięknych owadów.

19 listopada – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.

Niech ten dzień stanie się momentem szczególnej refleksji nad tym, jak każdy z nas chroni dzieci przed krzywdzeniem….. Trzeba pamiętać, że przemoc doznawana ze strony najbliższej osoby jest doświadczeniem traumatycznym, okaleczającym psychikę.  Następstwem przemocy w dzieciństwie mogą być zaburzenia osobowości, nerwice, psychozy, uzależnienia. Każda przemoc zostawia ślady. Nie wszystkie widać je gołym okiem… Na pewno pragniemy wychować nasze pociechy na porządnych, dobrych ludzi, którzy będą dawać sobie radę w tym trudnym i nie zawsze przyjaznym świecie oraz darzyć nas szacunkiem. Pytanie, czy zawsze ten cel próbujemy osiągnąć właściwymi metodami? Czy z miłością i szacunkiem wyznaczamy dziecku granice? Czy masz świadomość,Przeczytaj całość…

Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego  to święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Świętujemy go każdego roku 21 listopada. Praca w obszarze pomocy społecznej to praca z ludźmi i na rzecz ludzi. to praca na rzecz społeczności lokalnej. Praca na rzecz najsłabszych, wymagających pomocy i wsparcia niesie za sobą wiele trudnych wyzwań, wymaga wysokich kompetencji społecznych, empatii, wrażliwości ale także odpowiedzialności, kreatywności i poszukiwania konstruktywnych rozwiązań. Wszystkim  osobom działającym w obszarze pomocy i integracji społecznej życzę przede wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości, satysfakcji z pracy, a także dużo radości i szczęścia w życiu osobistym. Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wPrzeczytaj całość…

Apel dotyczący osób bezdomnych

W związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi oraz ze zbliżającym się okresem zimowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach zwraca się do Mieszkańców Puław z prośbą o zwracanie w szczególności uwagi na sytuację osób bezdomnych, a także wymagających pomocy, starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Osoby borykające się z problemem bezdomności często przebywają w opuszczonych budynkach, altankach, na terenach ogródków działkowych, parkach, dworcach, piwnicach, klatkach schodowych. Osoby takie nie zawsze zgłaszają się po pomoc i nie zawsze uda się z taką pomocą do nich dotrzeć. Informacje o pobycie osób w miejscach niedostosowanych do zamieszkania prosimy przekazywać pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wPrzeczytaj całość…

Udział Zespołu Interdyscyplinarnego w nordikiadzie

Przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie uczestniczyli w Nordikiadzie zorganizowanej przez Fundację BezMiar. Wydarzenie miało miejsce 6 listopada 2021 r. Poza stoiskiem z materiałami edukacyjnymi i gadżetami, przedstawiciele ZI wzięli udział w rajdzie z kijami promując w ten sposób ideę zdrowego stylu życia i rodziny bez przemocy.