Aktualności

NAJNOWSZE INFORMACJE

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszej strony

Dzień pracownika socjalnego

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, święto wszystkich pracowników pomocy i integracji społecznej. Pracownikom z obszaru pomocy i integracji społecznej składam najserdeczniejsze podziękowania za trudną, lecz bardzo potrzebną pracę wykonywaną na rzecz społeczności lokalnej. Pracę, która wymaga wysokich kompetencji: wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Wymaga też, a może przede wszystkim ukształtowanych postaw etycznych, poczucia sprawiedliwości, cierpliwości, wytrwałości  i dobroci serca. W okresie epidemii praca w obszarze pomocy społecznej jest jeszcze trudniejsza, gdyż ciągłe kontakty z ludźmi stwarzają wiele zagrożeń. Lęk o własne zdrowie i zdrowie najbliższych niewątpliwie towarzyszył Wam niemal przez cały rok. Jednak sytuacja ta nie miała wpływu na płynnąPrzeczytaj całość…

Rekrutacja – Pracownik socjalny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza rekrutację osób na stanowisko   Pracownik Socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17 Ogłoszenie – Pracownik socjalny

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach odbędzie się dnia 18 listopada 2020 r. o godz. 12.00 w formule zdalnej.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Informujemy, że spotkania w ramach „Grupowego wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc” odbywają się w sali przy Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach, ul. Kowalskiego 1. Ze względu na zagrożenie epidemiczne w każdym spotkaniu może uczestniczyć nie więcej niż 5 osób z zachowaniem rygoru sanitarnego. W miesiącu listopadzie 2020 r. spotkania odbędą się w dniach: 3, 10 i 17 listopada 2020 r. w godzinach 15.15-17.45. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą nauczyć się budowania relacji z bliskimi bez używania agresji, przemocy. Szczegółowe informacje: Pani Anna Górzyńska – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego tel. 81 458 69 78 lub 503 657 055, MOPS pok. nrPrzeczytaj całość…

OGŁOSZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

    OGŁOSZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO