Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr A/200/21 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, siedzibą Komisji od dnia 1 stycznia 2022 roku jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

Posiedzenia Zespołów powołanych do realizowania zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywać się będą w budynku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64, 24-100 Puławy w pok. 219.

Wnioski, podania, dokumenty przyjmować będziemy zarówno w budynku SOW przy ul. Kołłątaja 64 w pok. 210 jak również w Sekretariacie MOPS przy ul. Leśnej 17, 24-100 Puławy.

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia pod numerem telefonu:

Kierownik: 81 458 67 70

Koordynator Komisji — Pani Iwona Kamola: 81 458 67 78