Pomoc obywatelom Ukrainy

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc m.in. w postaci: jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, świadczeń rodzinnych oraz z pomocy społecznej.

Відповідно до ст. 31 сек. 1 Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави громадянину України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним і внесено до реєстру PESEL, мають право на допомогу, зокрема у вигляді: одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, сімейної допомоги та соціальної допомоги

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach przy ul. Leśnej 17, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 – 14.00.

Заяви можна подати в Місцевому Центрі Соціальної Допомоги в Пулавах за адресою: вул. Leśna 17, з понеділка по п’ятницю, з 8.30 до 14.00.

 • Punkt Obsługi Działu Pomocy Środowiskowej – wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne oraz świadczenia z pomocy społecznej – tel. 81 458 69 88.
 • Punkt Obsługi Działu Świadczeń Rodzinnych – wnioski o świadczenia rodzinne, tel. 81 458 69 70.
 • Пункт Територіального Центру Обслуговування- заяви на одноразову грошову допомогу та соціальну допомогу – тел.: 81 458 69 88.
 • Пункт  Відділу Сімейних Виплат – заяви на сімейні виплати – тел.: 81 458 69 70.

Co należy posiadać przy składaniu wniosku:

 • polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka;
 • adres mailowy;
 • polski numer telefonu;
 • numer rachunku bankowego w Polsce.

Що потрібно мати при подачі заяви:

 • польський ідентифікаційний номер PESEL заявника та дитини;
 • адресу електронної пошти;
 • польський номер телефону;
 • номер банківського рахунку в Польщі.

 


Projekt “Lubelskie Pomaga Ukrainie”

Pomoc dla osób uciekających do Polski z terenu Ukrainy
w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Informacja o projekcie PL

Informacja o projekcie UA

Lubelskie pomaga Ukrainie – bezpłatna nauka języka polskiego – plakat