Informacja

UWAGA

W związku z awarią sieci teleinformatycznej w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia na ulicy Kołłątaja 64 w razie pilnej potrzeby prosimy o kontakt na numer telefonu sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach – 81 458 62 01 lub na adres mail – sekretariat@mops.pulawy.pl.