Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach odbędzie się dnia 11 września 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
w Puławach przy ul. Kołłątaja 64.