Szkolenia i warsztaty dla społeczności romskiej

W ramach projektu „Warsztaty dla społeczności romskiej w Puławach” realizujemy m.in.  szkolenia zawodowe, które są pierwszym krokiem do zdobycia kwalifikacji zawodowych, a następnie podjęcia próby odnalezienia się na otwartym rynku pracy. Sześć  kobiet  uczestniczy w szkoleniu krawieckim na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym, a także korzysta z instruktażu krawieckiego. Nasze uczestniczki już samodzielnie szyją spódnice.