Szkolenia skierowane do rodziców

Zespół ds. Rodziny zaplanował zorganizowanie w tym roku dwóch szkoleń skierowanych do rodziców. Pierwsze pn. ,,Praktyczne aspekty nauki on-line- przygotowanie rodziców do pomocy dzieciom” odbyło się w dniach 29-30.09.2021 r. Jego celem było przybliżenie rodzicom zagadnień związanych z bardzo aktualnym ostatnio tematem nauki szkolnej w systemie on-line i narzędzi do niej służących. Prowadzący szkolenie wyjaśnił też sposoby bezpiecznego korzystania przez dzieci z Internetu i zaprezentował narzędzia ochrony rodzicielskiej. Szkolenie miało charakter warsztatowy.

Drugie szkolenie pt. „Relacje rówieśnicze bez przemocy”  zaplanowano na 20-21.10.2021 r. Jego tematyka obejmować będzie m.in. omówienie pojęć: agresja, konflikt, przemoc
-w kontekście relacji rówieśniczych, roli szkoły i roli rodziców w sytuacji konfliktu rówieśniczego, formy rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży oraz etapy skutecznej interwencji w tego typu sytuacjach.

Każde ze szkoleń zaplanowano dla grupy 10 osób. Szkolenia odbywają się na terenie Puław.

Zespół ds. Rodziny corocznie przygotowuje szkolenia dla rodziców. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z koordynatorem Zespołu ds. Rodziny (tel. 81 458 69 80) lub asystentami rodziny (tel. 81 458 69 76).