KONKURS PLASTYCZNY „STOP PRZEMOCY” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PUŁAWACH

W Szkole Podstawowej nr 3 w Puławach zorganizowany został konkurs plastyczny pod hasłem „Stop przemocy”. Organizacją konkursu z ramienia Zespołu Interdyscyplinarnego w Puławach zajęła się Dorota Daniłoś-Sobczak, zatrudniona w tej placówce na stanowisku pedagoga. Celem przedsięwzięcia było uwrażliwienie dzieci na problem przemocy domowej i przemocy rówieśniczej. Jury składające się z członków Zespołu Interdyscyplinarnego i pracowników MOPS w Puławach wyłoniło laureatów konkursu, a w dniu 29 maja 2024 r. zostały rozdane dyplomy i nagrody.