Projekt: „Siła jest w nas” ( „ Strength is in us” ) – Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

04/01/2023

Gmina Miasto Puławy pozyskała dofinansowanie w wys. 330 tys. zł, na realizację Projektu „Siła jest w nas”, w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Operatora Programu „Sprawiedliwość” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Głównym celem Projektu jest rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych w Puławach. Projekt będzie realizowany w 2023 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

Projekt „Siła jest w nas” skierowany jest do mieszkańców Puław, a w szczególności do osób starszych i osób z różnymi niepełnosprawnościami, zagrożonych i doznających przemocy, ich opiekunów, młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, osób pracujących bezpośrednio z takimi osobami – świadczących dla nich usługi wsparcia oraz przedstawicieli służb realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach projektu przewidziano szereg działań, m.in.:

 • wsparcie psychologiczne, prawne, psychiatryczne również w miejscu zamieszkania
 • wykłady dla osób starszych, warsztaty dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
 • grupy wsparcia i szkolenie dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych
 • szkolenia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz dla specjalistów z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • kampanię społeczną, w ramach której zaplanowano m.in.:
 • przekazy medialne w lokalnej TV, radiu, prasie, internecie
 • rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych
 • konferencję z udziałem środowisk działających na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz zajmujących się problemem przemocy w naszym mieście
 • festyn z udziałem seniorów i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w Projekcie.

Fundusze Norweskie są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię  członkom UE. W ramach Funduszy Norweskich Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej oraz z obszaru Morza Bałtyckiego. Fundusze Norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Polska jest największym beneficjentem tych funduszy.

Szczegółowe informacje:                                                                                               

MOPS w Puławach / SOW, ul. Leśna 17 / Kołłątaja 64,

tel: 81 458 67 73 lub 81 458 67 70,  e-mail: sekretariat@mops.pulawy.pl

Więcej informacji:

www.eog.gov.pl

www.eeagrants.org

ENGLISH VERSION

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.


 

AKTUALNOŚCI

 

06/06/2023

Zapraszamy mieszkańców Puław do udziału w grupach wsparcia realizowanych w ramach projektu “Siła jest w nas”.

Najbliższe spotkanie grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych na Alzheimera i inne choroby otępienne odbędzie się w najbliższą sobotę 10 czerwca.

Serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informację na plakacie.

 


31/05/2023

Wsparcie specjalistyczne dla uczestników Projektu

Trwa realizacja wsparcia psychologicznego, prawnego i psychiatrycznego dla osób starszych   i niepełnosprawnych, zagrożonych i doznających przemocy. Dyżury specjalistów odbywają się w siedzibie SOW, Puławy, ul. Kołłątaja 64, pokój 204. Wsparcie realizowane jest również w formie:

 • telefonicznej: 81 458 69 94
 • online:norweski@mops.pulawy.pl
 • w miejscu zamieszkania uczestnika Projektu,

Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu czerwcu i lipcu:

 1. Psycholog – Pani Izabella Gałka Mizak

                  Dyżury w czerwcu:

01.06.2023 r. – godz. 9:00-12:00

06.06.2023 r. – godz. 13:00-16:00

15.06.2023 r. – godz. 9:00-12:00

30.06.2023 r. – godz. 13:00-16:00

                  Dyżury w lipcu:

07.07.2023 r. – godz. 13:00-16:00

13.07.2023 r. – godz. 9:00-12:00

21.07.2023 r. – godz. 13:00-16:00

27.07.2023 r. – godz. 9:00-12:00

 

 1. Prawnik – Pan Patryk Gardias

                  Dyżury w czerwcu:

13.06.2023 r. – godz. 14:00-17:00

27.06.2023 r. – godz. 9:00-12:00

                  Dyżury w lipcu:

04.07.2023 r. – godz. 14:00-17:00

11.07.2023 r. – godz. 9:00-12:00

 

 • Psychiatra – Pani Justyna Pawęzka

                  Dyżury w czerwcu:

05.06.2023 r. – godz. 11:30-15:30

19.06.2023 r. – godz. 13:00-15:00

                  Dyżury w lipcu:

03.07.2023 r. – godz. 11:30-15:30

17.07.2023 r. – godz. 13:00-15:00

Przypominamy, że w celu skorzystania z oferowanego wsparcia konieczne jest odbycie osobistego spotkania z uprawnionym pracownikiem MOPS lub SOW w Puławach w celu weryfikacji informacji niezbędnych do zakwalifikowania do Projektu. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Projektu „Siła jest w nas”.

Przypominamy, że udział w Projekcie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

Zapraszamy wszystkich chętnych.

English version


15/05/2023

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, że Festyn integracyjny w ramach kampanii ” Więcej MOCY – STOP przemocy”, zaplanowany na dzień 17.05.2023 r. (środa), został odwołany w związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi.
Festyn zostanie zorganizowany w drugiej połowie czerwca b.r., o czym Państwa poinformujemy na naszej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.


10/05/2023


20/04/2023

Rozpoczyna się wsparcie specjalistyczne dla uczestników Projektu

Informujemy, że rozpoczynamy realizację wsparcia psychologicznego, prawnego i psychiatrycznego dla osób starszych i niepełnosprawnych, zagrożonych i doznających przemocy. Dyżury specjalistów odbywają się w siedzibie SOW, Puławy, ul. Kołłątaja 64, pokój 204. Wsparcie realizowane jest również w formie:

 • telefonicznej: 81 458 69 94
 • online: projekt.norweski@mops.pulawy.pl
 • w miejscu zamieszkania uczestnika Projektu, jeśli okoliczności będą tego wymagały

Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu kwietniu i maju:

 • Psycholog – Pani Izabella Gałka Mizak

                 Dyżury w kwietniu:

                  27 kwietnia 2023 r. – godz. 10:00 – 16:00

                  28 kwietnia 2023 r. – godz. 12:00 – 18:00

                 Dyżury w maju:

                  4 i 18 maja 2023 r. – godz. 9:00 – 12:00

                  12 i 26 maja 2023 r. – godz. 14:00 – 17:00

 • Prawnik – Pan Patryk Gardias

                 Dyżury w kwietniu:

                  25 kwietnia 2023 r. – godz. 14:00 – 17:00

                  27 kwietnia 2023 r. – godz. 8:00 – 11:00

                 Dyżury w maju:

                  9 maja 2023 r. – godz. 14:00 – 17:00

                  23 maja 2023 r. godz. 9:00 – 12:00

 • Psychiatra – Pani Justyna Pawęzka

                 Dyżury w kwietniu:

                  24 kwietnia 2023 r. – godz. 13:00 – 16:00

                  25 kwietnia 2023 r. – godz. 13:00 – 16:00

                 Dyżury w maju:

                  15 maja 2023 r. – godz. 11.30 – 15:30

                  29 maja 2023 r. – godz. 13:00 – 15:00

W celu skorzystania z oferowanego wsparcia każda osoba zgłaszająca się do udziału w Projekcie jest zobowiązana do odbycia osobistego spotkania z uprawnionym pracownikiem MOPS lub SOW w Puławach w celu weryfikacji informacji niezbędnych do zakwalifikowania do Projektu. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Projektu „Siła jest w nas”.

Przypominamy, że udział w Projekcie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

Zapraszamy wszystkich chętnych.

English version


20/04/2023

Rozpoczynają się spotkania grup wsparcia

W miesiącu kwietniu rozpoczynają się spotkania grup wsparcia dla:

 1. opiekunów osób chorych na Alzhaimera i choroby otępienne oraz
 2. opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Spotkania grup będą odbywały się w siedzibie SOW, ul. Kołłątaja 64, w sali 207, I piętro, wejście od strony parkingu.

Harmonogram spotkań w miesiącu kwietniu i maju:

 1. Grupa wsparcia dla opiekunów osób chorych na Alzhaimera i choroby otępienne
 • Osoba prowadząca: Pani Monika Syroka-Oroń
 • Termin spotkania w kwietniu: 22 kwietnia, 9:00-12:00
 • Terminy spotkań w maju: 13 i 27 maja, 9:00-12:00
 1. Grupa wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami
 • Osoba prowadząca – Pani Alicja Pelc
 • Termin spotkania w kwietniu: 25 kwietnia, godz. 17:00
 • Termin spotkań w maju: 12 i 26 maja, godz. 15:30-18:30

W celu skorzystania z oferowanego wsparcia każda osoba zgłaszająca się do udziału w Projekcie jest zobowiązana do odbycia osobistego spotkania z uprawnionym pracownikiem MOPS lub SOW w Puławach w celu weryfikacji informacji niezbędnych do zakwalifikowania do Projektu. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Projektu „Siła jest w nas”.

Przypominamy, że udział w Projekcie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

tel: 81 458 67 73 lub 81 458 67 70

Zapraszamy wszystkich chętnych.

English version


12/04/2023

Audycja w Radio Impuls

W ramach promocji projektu “Siła jest w nas” przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach zaprezentowali podczas audycji w Radio Impuls istotę oraz przyszłe działania podczas jego realizacji.

Poniżej umieszczamy link do wysłuchania audycji oraz transkrypcję tekstową.

Audycja w Radio Impuls

Transkrypcja tekstowa

English version


11/04/2023

Trwa promocja Projektu „Siła jest w nas”

O  działaniach realizowanych w ramach projektu “Siła jest w nas” w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i osób z niepełnosprawnościami opowiada Paweł Maj – Prezydent Miasta Puławy, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Wagner oraz zaangażowani pracownicy.

Program promujący Projekt został nagrany i wyemitowany przez LPU 24 Puławy.

Zachęcamy Wszystkich zainteresowanych udziałem w Projekcie do kontaktu. Zachęcamy również do działania i współpracy na rzecz osób doświadczających przemocy w naszej lokalnej społeczności.

English version

Facebook – Program TV

Transkrypcja tekstowa programu TV

Text for the TV program – promotion of the Strength is in us Project


22/03/2023

Rekrutacja uczestników do Projektu „Siła jest w nas”

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja uczestników Projektu do następujących form wsparcia, które zamierzamy uruchomić w miesiącu kwietniu:

 1. Pomoc psychologiczna, prawna oraz psychiatryczna dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami zagrożonych i doznających przemocy:
 • dyżury specjalistów w siedzibie SOW, Puławy, ul. Kołłątaja 64, zgodnie  z harmonogramem, który będzie zamieszczany na naszej stronie internetowej, w zakładce „Projekt norweski”,
 • wsparcie realizowane również w formie:

– telefonicznej: 81 458 69 94

– online: projekt.norweski@mops.pulawy.pl

– w miejscu zamieszkania uczestnika Projektu, jeśli okoliczności będą tego wymagały.

 1. Grupy wsparcia dla:

a) opiekunów osób chorych na Alzhaimera i choroby otępienne

b) opiekunów osób z niepełnosprawnościami

 • spotkania grup będą odbywały się w siedzibie SOW, ul. Kołłątaja 64, w sali 207, I piętro, wejście od strony parkingu,
 • spotkania z częstotliwością 2 razy w miesiącu, zgodnie z harmonogramem, który będzie zamieszczany na naszej stronie internetowej w zakładce „Projekt norweski”.

Uczestnicy grup wsparcia będą mieli możliwość rozmawiania o trudnościach, wymiany doświadczeń, odreagowania stresu, nabrania dystansu do trudności, z którymi się zmagają na co dzień. Będzie też możliwość pozyskania wiedzy z zakresu potrzeb osób, nad którymi sprawują opiekę.

Zapraszamy osoby zainteresowane skorzystaniem z oferowanego wsparcia.

Szczegółowe informacje:                                                                                               

MOPS w Puławach / SOW, ul. Leśna 17 / Kołłątaja 64

tel: 81 458 67 73 lub 81 458 67 70,  e-mail: sekretariat@mops.pulawy.pl

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin
 2. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
 3. Ankieta zgłoszeniowa
 4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 5. Zgoda na publikację wizerunku

English version


21/03/2023

Trwa etap wdrażania Projektu „Siła jest w nas”

Pracujemy obecnie nad wdrażaniem działań zaplanowanych w Projekcie. Wymaga to dużego zaangażowania i współpracy zespołu projektowego, pracowników MOPS, SOW, jak również współpracy z naszymi partnerami.

W ostatnich dniach odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami różnych podmiotów,  z którymi MOPS w Puławach będzie współpracował w ramach Projektu „Siła jest w nas”.

Naszymi gośćmi byli: Pan Grzegorz Oleszkiewicz z Wydziału Polityki Społecznej i Senioralnej Urzędu Miasta w Puławach, Pani Elżbieta Szczygieł oraz Pani Barbara Adamowska – Dyrektor i pedagog Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Puławach oraz Pani Józefa Janczura – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Puławski Uniwersytet Trzeciego Wieku”.

Ponadto koordynator Projektu – Anna Górzyńska oraz Kierownik SOW – Karolina Mroczek-Chabora uczestniczyły w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach. Również pracownicy MOPS i SOW zostali wprowadzeni w różne aspekty Projektu, do realizacji których będą włączani.

Wszystkie te spotkania poświęcone były zaprezentowaniu założeń Projektu „Siła jest w nas”, ustaleniu szczegółów dotyczących działań, które będziemy wspólnie realizować oraz zasad współpracy zwłaszcza w zakresie promocji Projektu, rekrutacji uczestników do poszczególnych form wsparcia. Współpraca jest konieczna, aby to ogromne wyzwanie udało się nam zrealizować. Na pewno jeszcze wiele spotkań i uzgodnień przed nami.

English version