Międzynarodowy Dzień Dziecka

Dzień Dziecka to dzień,  na który z niecierpliwością czekają nie tylko polskie dzieci. To święto dzieci na całym świecie. Został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka. W Polsce i w wielu innych krajach Dzień Dziecka wypada 1 czerwca.

Podczas tego dnia szczególnie podkreśla się, że wszystkie dzieci niezależnie od kraju pochodzenia mają prawo do miłości, zrozumienia, pożywienia, bezpłatnej edukacji, opieki zdrowotnej i ochrony.

Troska o najmłodszych przyświeca wszystkim pracownikom Ośrodka, a przede wszystkim pracownikom świadczącym wsparcie  na rzecz dzieci i rodziny.

Przyświeca nam idea, że „Szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko”, dlatego staramy się wspierać również rodziców w pełnieniu tak trudnej roli.

Warto podkreślić, że w szczególności w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy i w Kryzysie oferujemy różne formy wspierania dzieci i młodzieży przeżywających trudności lub kryzysy związane ze środowiskiem rodzinnym, rówieśniczym
i szkolnym, zarówno w formie indywidualnej, jak również grupowej.

Mają oni możliwość skorzystania ze wsparcia naszych specjalistów w ramach konsultacji, terapii, spotkań grupowych.

Wszystkie te działania służą utrzymaniu dobrych relacji w rodzinie, co bez wątpienia ma znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju młodego człowieka.

Wszystkim dzieciom w tym wyjątkowym Dniu składamy najlepsze życzenia:

Niech uśmiech promienieje na Waszych twarzach, niech nigdy nie zabraknie Wam dziecięcej wiary  w rzeczy niemożliwe! Nie bójcie się marzyć, bo tak naprawdę od marzeń wszystko się zaczyna……  

 Dyrektor i  

Pracownicy

MOPS w Puławach