OGŁOSZENIE

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach odbędzie się dnia 9 marca 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach przy ul. Kołłątaja 64.