Opieka wytchnieniowa

Jeżeli opiekujesz się osobą niepełnosprawną, niesamodzielną, wymagającą całodobowej opieki, Twojej troski i zaangażowania chcemy Cię wesprzeć w codziennych trudach. Dzięki środkom  pochodzącym z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i środkom gminy Miasta Puławy od miesiąca września 2019 r. wprowadzamy na terenie miasta nowy program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 r. Program skierowany jest do opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania w wymiarze do 240 godzin jest bezpłatna. Zachęcamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi z Zespołu Usług i Pomocy Instytucjonalnej.

Więcej…