Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Informujemy, że w miesiącu marcu br. zostanie przeprowadzone bezpłatne szkolenie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, którego celem będzie wsparcie w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Jet to szkolenie dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Główne motto „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać. Zapraszamy mieszkańców Puław zainteresowanych  udziałem w szkoleniu.

Więcej:

 1. Termin szkolenia: 18-19 marzec oraz 25-26 marzec 2023 r.
 2. Wymiar godzin: 40 godzin dydaktycznych, każdego dnia zajęcia w godzinach  00-17.30
 3. Miejsce: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia, ul. Kołłątaja 64, Puławy
 4. Program szkolenia:

 Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
 1. Metoda pracy: warsztatowa

 Dodatkowe informacje:

 • W trakcie każdego dnia szkolenia:
 • 2 przerwy kawowe po 15 minut
 • 1 przerwa obiadowa – 30 minut.

 Zapewniamy:

 • serwis kawowy oraz obiad
 • skrypt tematyczny dla każdego uczestnika
 • zaświadczenie o udziale w szkolenia

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 81 458 67 70 lub bezpośrednio u pracownika socjalnego w SOW ul. Kołłątaja 64, 24-100 Puławy