UDZIAŁ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SZKOLENIU

W dniach 20-23 maja 2024 r. Katarzyna Koter  i Aleksandra Chadaj z Zespołu Interdyscyplinarnego w Puławach uczestniczyły w szkoleniu w Mielnie. Temat szkolenia brzmiał: „Zadania poszczególnych służb w przeciwdziałaniu przemocy domowej. Pojęcie przemocy fizycznej, seksualnej, psychicznej i emocjonalnej wobec dziecka.” Osobą prowadzącą zajęcia była członkini Stowarzyszenia Sędziów Polskich „lustitia” – Sędzia Anna Maria Wesołowska – współautorka ustawy o świadku koronnym, orędowniczka „niebieskiego pokoju” – bezpiecznego miejsca przesłuchań dzieci – świadków i ofiar przestępstw.