Wykład dla Puławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uczestnicy Puławskiego UTW stanowią kolejną grupę osób, która w ramach Projektu „Siła jest w nas” otrzymuje wsparcie informacyjne i edukacyjne.

W dniu 26 października z myślą o nich został zorganizowany wykład w auli Puławskiej Szkoły Wyższej. Prowadzący spotkanie Pan dr Ireneusz Siudem omówił zagadnienia dotyczące przyczyn przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz budowania relacji bez przemocy. Był to wyjątkowy, bardzo merytoryczny i ciekawy wykład, budzący wiele refleksji i indywidualnych przemyśleń.

Uczestnicy otrzymali ponadto ulotki i Informatory opracowane i wydane w ramach Projektu, zawierające informacje na temat zjawiska przemocy oraz możliwości uzyskania wsparcia.

English version