• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

Aktualności

NAJNOWSZE INFORMACJE

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszej strony

OGŁOSZENIE

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Puławach odbędzie się dnia 25 stycznia 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach przy ul. Kołłątaja 64.

Wyjazd do teatru dla młodzieży

Młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Puławach aktywnie uczestniczyła w różnych działaniach w ramach naszego Projektu. Uczniowie wraz z nauczycielami angażowali się w organizację Festynu na Puławskiej Marinie, uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych i warsztatach z zakresu profilaktyki przemocy, brali udział w konferencji i debacie społecznej. Na zakończenie naszej współpracy zaproponowaliśmy młodzieży dodatkową formę wsparcia, Wyjazd do teatru na spektakl „Oskar i Pani Róża” w Teatrze Kamienica w Warszawie okazał się być poruszającym, pełnym wzruszeń i refleksji, ale i radości przeżyciem. Mamy nadzieję, że pozytywne wrażenia oraz wiedza zdobyta w ramach Projektu pozostaną z młodymi ludźmi na długo, torującPrzeczytaj całość…

Dodatek osłonowy

Informujemy, iż od stycznia 2024 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizuje  zadanie z zakresu wypłaty dodatku osłonowego dla mieszkańców miasta Puławy. Formularz wniosku  o wypłatę dodatku osłonowego, który obowiązuje w 2024 r. wraz z klauzulą informacyjną dostępny poniżej: Dodatek osłonowy Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach  przy ul. Leśnej 17 w punkcie obsługi dodatku osłonowego pok. 15: Poniedziałek, środa, czwartek, piątek  w godzinach 8.30 – 14.30 Wtorek w godzinach 8.30 – 15.45  Informacje w sprawie dodatku osłonowego pod nr telefonu 81 458 69 76. Wnioski o dodatek osłonowy należy złożyć do 30 kwietnia 2024Przeczytaj całość…

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Informujemy, że w 2024 roku kontynuowane będą spotkania w ramach „Grupowego wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc”, które poprowadzi psycholog – Pani Agata Maciąg. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w miesiącu w środy w godzinach 16.00 – 18.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ul. Leśna 17, pokój nr 19. Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w następujących terminach: Styczeń: 10, 24 Luty: 7, 21 Marzec: 6, 20 Kwiecień: 10, 24 Maj: 8, 22 Czerwiec:  5, 19 Wrzesień: 11, 25 Październik: 9, 23 Listopad:  6, 20 Grudzień: 4, 18 Więcej informacji można uzyskać  pod nr tel. 81 458Przeczytaj całość…

Wsparcie specjalistyczne dla uczestników Projektu

W związku z przedłużeniem realizacji Projektu „Siła jest w nas”, w miesiącu styczniu i lutym 2024 r. będzie kontynuowane wsparcie specjalistyczne dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami zagrożonych lub doznających przemocy, oraz opiekunów tych osób. W miesiącu styczniu 2024 r., zgonie z poniżej zamieszczonym harmonogramem będą odbywały się dyżury psychologa, prawnika i psychiatry oraz spotkania grup wsparcia dla opiekunów osób zależnych w siedzibie SOW w Puławach, ul. Kołłątaja 64, Harmonogram dyżurów specjalistów styczniu 2024 r.: I. Psycholog – Pani Izabella Gałka – Mizak 04.01.2024 r. – godz. 8:30 – 12:30 12.01.2024 r. – godz. 12:00 – 16:00 18.01.2024 r. –Przeczytaj całość…

Przedłużenie realizacji Projektu „Siła jest w nas”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach kontynuuje realizację Projektu „Siła jest w nas”, poświęconego problematyce przemocy wobec osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, współfinansowanego z Funduszy Norweskich i środków krajowych. Projekt początkowo zaplanowany na 2023 r, z kwotą dofinansowania 330 tys. zł, został decyzją Operatora Programu „Sprawiedliwość” tj. Ministerstwa Sprawiedliwości przedłużony do końca marca 2024 r., otrzymując dodatkowe środki finansowe, dzięki czemu  łączna kwota dofinansowania wyniosła 460 tys. zł. Działania w ramach Projektu mają na celu zwiększenie skuteczności pomocy i wsparcia osobom starszym i niepełnosprawnym, które doświadczają przemocy lub są nią zagrożone i ich opiekunom. W Projekcie nie zabrakło też miejscaPrzeczytaj całość…

Debata społeczna

W dniu 15 grudnia 2023 r. w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach odbyła się debata społeczna z udziałem seniorów i osób z niepełnosprawnościami, przedstawicieli instytucji i podmiotów działających na ich rzecz, jak również przedstawicieli władz samorządowych. Program Debaty zakładał wystąpienia reprezentantów władz samorządowych oraz kluczowych w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy domowej podmiotów, tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach oraz Komendy Powiatowej Policji   w Puławach. Został również przewidziany panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli różnych podmiotów działających na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Puławach, m.in. Zespołu Interdyscyplinarnego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, DziennegoPrzeczytaj całość…