Instytucje świadczące pomoc

ZAŁĄCZNIK DO „ NIEBIESKIEJ KARTY – B”

 

Instytucje z terenu miasta Puławy świadczące pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie:

 

Komenda Powiatowa Policji w Puławach

24-100 Puławy, ul. Wojska Polskiego 6,

tel. 112 lub 478 123 290

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

24-100 Puławy, ul. Leśna 17,

tel. 81 458 62 01,
pon.-pt. 7.15 – 15.15, wt. godz. 8.00 – 16.00

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Puławach

24-100 Puławy, ul. Kołłątaja 64

tel. 81 458 67 78

telefon zaufania: 81 458 67 77

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

24-100 Puławy, ul. Leśna 17,

tel. 81 458 69 78, kom. 503 657 055
pon. – pt. godz. 7.15 – 15.15, wt. godz. 8.00-16.00

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puławach

z siedzibą w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Puławach

24-100 Puławy, ul. Kołłątaja 64

tel. 81 458 67 78
pon. – pt. godz. 7.00 – 15.00

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

24-100 Puławy Al. Królewska 3,

tel.81 888 04 92,

tel. 81 888 53 05 (06) Infolinia 800 110 001

pon . godz. 8.00-16.00, wt. – pt. godz.7.00 – 18.00

 

Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego 

Program Pomocy Całodobowej

24-100 Puławy, ul. Wólka Profecka 26,

tel. 81 888 04 20,

telefon zaufania czynny całodobowo: 800 306 833

 

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Puławach

24-100 Puławy, ul. Centralna 16,

tel. 81 450 23 35 wew. 4, pon.- pt. godz. 8.00 – 17.00

Fundacja PRAESTERNO

24-100 Puławy ul. Czartoryskich 8,

tel. 603 772 230, 502 082 821, 605 593 864, 502 601 694, 884 779 757

 

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” – Filia Puławy

24-100 Puławy, ul. Słowackiego 32a,

tel. 601 561 250,

 

Stowarzyszenie MONAR

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach

24-100 Puławy, Al. Królewska 3,

tel. 81 886 42 36
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

bezpłatna  infolinia:  801 120 002