OGŁOSZENIE

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Puławach odbędzie się dnia 29 listopada 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach przy ul. Kołłątaja 64.