Otwarte Konkursy Ofert

Puławy, 08 maja 2024

Zarządzenie nr 18 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach z dnia 08 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej  na powierzenie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, pod nazwą: Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Zarządzenie nr 18


Puławy, 29 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie nr 16 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Zarządzenie nr 16 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej


Puławy, 17 kwietnia 2024 r.

Zaproszenie do prac w komisji konkursowej

Zaproszenie


Puławy, 10 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie nr 15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach z dnia 09 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej  na powierzenie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, pod nazwą: Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Zarządzenie nr 15


Puławy, 22 grudnia 2023 r.

Zarządzenie nr 47 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 roku.

Zarządzenie nr 47


Puławy, 18 grudnia 2023 r.

Zarządzenie nr 43 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 roku.

Zarządzenie nr 43

Puławy, 08 grudnia 2023 r.

Zaproszenie do prac w komisji konkursowej

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Puławy do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację przedmiotowego zadania.

Zaproszenie

Puławy, 27 listopada 2023 r.

Zarządzenie nr 40 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 roku.

Zarządzenie nr 40

Puławy,  31 lipca 2023 r.

Zarządzenie nr 29 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.

Puławy, 28 lipca 2023 r.

Opinia komisji konkursowej

Puławy, 20 lipca 2023 r.

Zarządzenie nr 26 w sprawie powołania komisji konkursowej

Puławy, 11 lipca 2023 r.

Zaproszenie organizacje pozarządowe

Puławy, 06 lipca 2023 r.

Zarządzenie nr 25 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach z dnia 06 lipca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej na powierzenie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, pod nazwą: „świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania”

Puławy, 22 listopada 2022r.

Zarządzenie nr 19 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku

 

Puławy, 25 listopada 2022r.

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Puławy do pracy w komisji konkursowej

 

Puławy, 13 grudnia 2022r.

Zarządzenie nr 22 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku

 

Puławy. 30 grudnia 2022r.

ZARZĄDZENIE nr A/237/2022 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku