Realizacja zadania ,,Świetlica środowiskowa dla dzieci” w 2022r.

W roku 2022 r. Miasto Puławy otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację  zadania ,,Świetlica środowiskowa dla dzieci”, będącego kontynuacją zadania realizowanego w poprzednich latach. Podobnie jak w latach poprzednich wykonawcą zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach. Działania projektu finansowane są głównie z dotacji ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach ,,Programu integracji społecznej
i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, częściowo ze środków własnych. Również w tym roku w wybranych działaniach projektowych, prócz dzieci pochodzenia romskiego, biorą też udział dzieci nieromskie.

W zajęciach świetlicy, których realizacja przewidziana jest w okresie od czerwca do grudnia 2022 r. weźmie udział 9 dzieci pochodzenia romskiego w wieku 6-13 lat. Zajęcia umożliwią edukację m.in. w zakresie: tolerancji, poszanowania kultury i praw innych narodowości, zapoznanie z obyczajami i zwyczajami oraz historią kraju.

W ramach realizowanego zdania, oprócz zajęć w świetlicy przewidziano m. in.: spotkanie otwierające projekt, spotkanie zamykające projekt, pogadankę z psychologiem, wyjazd do Warszawy na wycieczkę, udział w warsztatach wyrobu papieru czerpanego w Celejowie, udział w warsztatach wyrobu oleju w miejscowości Zabłocie k/Markuszowa, udział w warsztatach ozdabiania porcelany udział w warsztatach w stadninie „Ranczo w Brzozach” w Kochanowie, udział w spektaklu w Teatrze Andersena w Lublinie, wyjściach do Parku Wodnego. Włączenie do udziału w zadaniu dzieci nieromskich oraz osób dorosłych ma na celu integrację społeczności lokalnej poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego, zwiększenie tolerancji oraz lepsze zrozumienie wzajemnych potrzeb.

Realizacja projektu przewiduje też kontynuowanie edukacji umuzykalniającej.

Plakat informacyjny