• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

Aktualności

NAJNOWSZE INFORMACJE

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszej strony

Dodatek osłonowy

Informujemy, iż od stycznia 2024 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizuje  zadanie z zakresu wypłaty dodatku osłonowego dla mieszkańców miasta Puławy. Formularz wniosku  o wypłatę dodatku osłonowego, który obowiązuje w 2024 r. wraz z klauzulą informacyjną dostępny poniżej: Dodatek osłonowy Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach  przy ul. Leśnej 17 w punkcie obsługi dodatku osłonowego pok. 15: Poniedziałek, środa, czwartek, piątek  w godzinach 8.30 – 14.30 Wtorek w godzinach 8.30 – 15.45  Informacje w sprawie dodatku osłonowego pod nr telefonu 81 458 69 76. Wnioski o dodatek osłonowy należy złożyć do 30 kwietnia 2024Przeczytaj całość…

INFORMACJA W SPRAWIE NOWYCH ZASAD USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO, SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO I ZASIŁKU DLA OPIEKUNA OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U.2023 poz. 1429)  informuje, że od dnia 01.01.2024 r. ulegają zmianie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i  specjalnego zasiłku opiekuńczego  oraz w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zakresie prawa do zasiłku dla opiekuna w związku z wprowadzeniem nowego świadczenia dla osób niepełnosprawnych tj. świadczenia wspierającego. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadziła istotne zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawiePrzeczytaj całość…

Sprawozdanie z działalności KIS za rok 2023

Klub Integracji Społecznej działający w strukturze MOPS realizuje działania aktywizujące na rzecz osób bezrobotnych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy  w Puławach oraz osób spełniających wymogi o zatrudnieniu socjalnym i ustawy o ekonomii społecznej. W roku 2023 do udziału w zajęciach Klubu Integracji Społecznej zostało skierowanych 24 osoby, zakwalifikowanych do udziału w zajęciach zostało 23 osoby – z zakwalifikowanymi  osobami pracownik socjalny podpisał kontrakt socjalny na realizację działań w KIS. W ciągu roku 5 osób przerwało udział w zajęciach, zaś 2 osoby zakończyły kontrakt z uwagi na podjęcie pracy. Kontrakt zakończyło 16 osób. Wsparcie Klubu Integracji Społecznej obejmowało: Warsztaty zPrzeczytaj całość…

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

W dniu 13 lutego 2024 r. w sali konferencyjnej puławskiego szpitala odbył się blok szkoleniowy dla dwóch grup na temat roli przedstawicieli ochrony zdrowia w systemie przeciwdziałania przemocy domowej.  Na spotkaniu prowadzonym przez Katarzynę Koter i Aleksandrę Chadaj z Zespołu Interdyscyplinarnego w Puławach przedstawiane były zmiany przepisów dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej oraz procedury „Niebieskie Karty”. W części warsztatowej przeanalizowano formularz „Niebieskiej Karty – A” oraz nowego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej. Sądząc po zaangażowaniu uczestników oraz żywym udziale w dyskusji, można być przekonanym, że zdobyta wiedza zostanie przez nich wykorzystana w praktyce.

Bezpłatne spotkanie online uWażna Seniorka, uWażny Senior w ramach Ogólnopolskich Dni Uważności

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online uWażna Seniorka, uWażny Senior w ramach Ogólnopolskich Dni Uważności. Wystarczy się zarejestrować (imię i mail) i w środę, 14 lutego o godz. 10.00 połączyć na platformie Zoom z dwoma certyfikowanymi nauczycielkami uważności. https://wyspa-zmian.pl/event/uwazna-seniorka-i-senior/  

Informacja

Informujemy, iż dzień 2 lutego 2024 r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach w zamian za Święto Trzech Króli przypadające w sobotę w dniu 6 stycznia 2024 r. (podstawa prawna – Zarządzenie nr 38 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach z dnia 21 listopada 2023 r.).

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informuje o przystąpieniu do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością  dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024”  finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego   Wartość  Programu 228 123,00 zł Dofinansowanie 228 123,00 zł   Celem usługi asystencji osobistej jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Uczestnikiem Programu może zostać osoba, która: mieszka na terenie miasta Puławy; posiada orzeczenie o którym mowa w § 5 ust. 1 regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w programie „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością Przeczytaj całość…

Klub Seniora w Puławach na Treningu relaksacyjnym

Projekt „Siła jest w nas” dedykowany jest przede wszystkim osobom starszym – adresatom działań informacyjnych, edukacyjnych, indywidualnego wsparcia specjalistycznego. Kilka grup seniorów wzięło również udział w treningu, który miał  pomóc w utrzymaniu równowagi między wymaganiami codziennego życia a potrzebą regeneracji i wewnętrznego spokoju. Uczestnicy Klubu Seniora działającego przy MOPS w Puławach, w mroźny, styczniowy poranek udali się do Zagrodowej Osady, aby z dala od codziennych wyzwań uczestniczyć w inspirujących zajęciach. Profesjonalnie przeprowadzone warsztaty miały na celu zmniejszenie napięcia i zmęczenia, wzmocnienie kontroli nad stresem poprzez dostarczenie wiedzy i umiejętności do tego potrzebnych. Mamy nadzieję, że cele te udało się osiągnąć,Przeczytaj całość…