Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego

Uprzejmie informujemy, iż w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach od 1 grudnia 2019r. funkcjonuje bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego oraz wspomagającego. Wypożyczalnia, działa w ramach projektu „Bezpieczna Przystań- Vigor” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Priorytetem utworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego był wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych z terenu miasta Puławy. Celem działalności Wypożyczalni jest umożliwienie osobom powyżej 60 roku życia, niepełnosprawnym, niesprawnym ruchowo – mieszkańcom miasta Puławy powrotu do aktywności psychoruchowej i społecznej oraz przyspieszenie procesu adaptacyjnego poprzez nieodpłatne udostępnienie niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.

W ofercie znajduje się np.  łóżko medyczne „Luna BASIC”, materac przeciwodleżynowy, czwórnóg rehabilitacyjny, balkonik AR-020, wózek inwalidki, wózek pielęgnacyjny-toaletowy, koncentrator tlenu, krzesło toaletowe, drabinka przyłóżkowa, łatwoślizg, podnośnik oraz kule łokciowe, laski ortopedyczne i inhalatory.

Wypożyczenie sprzętu odbywa się bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia, zawartej pomiędzy Wypożyczalnią a osobą biorącą sprzęt do wypożyczenia (dokumenty dostępne w zakładce wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego).

Siedzibą Wypożyczalni jest Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia, przy ul. Kołłątaja 64, 24-100 Puławy. Wypożyczalnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, tel.  81 458 67 72

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Puław, do bezpłatnego wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w Wypożyczalni.