Stanowisko ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Katarzyna Rybka Specjalista Pracy Socjalnej podejmuje działania wśród mniejszości narodowej zamieszkującej na terenie naszego miasta polegające na udzielaniu wsparcia niezbędnego do zabezpieczenia codziennych potrzeb życiowych, prowadzi pracę socjalną.  Swoimi działaniami edukuje i pobudza społeczność lokalną do aktywności i prawidłowego wypełniania ról społecznych.