Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, dzięki Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy i w Kryzysie zapewni profesjonalne wsparcie psychologiczne, prawne oraz socjalne każdemu znajdującemu się w potrzebie.


Z dniem 1 lipca 2019r rozpoczyna funkcjonowanie Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób w kryzysie i doświadczających przemocy. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu znajdujący się w zakładce rekrutacja .

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach projektu mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS, koordynatora projektu Panią Karolinę Mroczek –Chaborę, oraz w dniach 24-26 czerwca 2019r w pok. 15 MOPS ( tel. 81 458 69 79).