Pracownicy

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Nazwisko i imię Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu
Beata Wagner DYREKTOR 27  458-62-01
Jurek – Tokarska Magdalena Radca Prawny 8 458-62-08
DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
Magdalena Borzuta
 Kierownik Działu
36  458-62-04
Chadaj Aleksandra Starszy Pracownik Socjalny  17 458-69-87
Cieślak Elżbieta Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 32 458-69-90
Dajnowska Mirosława Specjalista Pracy Socjalnej 24 458-69-85
Jurek – Urlich Karolina Specjalista Pracy Socjalnej 34 458-69-92
Kawęcka Małgorzata Specjalista Pracy Socjalnej  35 458-69-93
Kuś Katarzyna Specjalista Pracy Socjalnej 34 458-69-92
Kołodziej – Duro Monika Specjalista Pracy Socjalnej 33A 458-69-91
Koter Katarzyna Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 17 458-69-87
Krajewska Katarzyna Specjalista Pracy Socjalnej 38  ————
Leszek Iga Pracownik Socjalny 32 458-69-90
Walasek Patrycja Pracownik Socjalny 35 458-69-93
Małek Bożena Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 22 458-69-83
Matysiak  Agnieszka Specjalista Pracy Socjalnej 31 458-69-89
Mazonik Dominika Pracownik Socjalny 33A 458-69-91
Miazga Urszula Specjalista Pracy Socjalnej 33 458-67-83
Nowak Mariola Podinspektor 17 458-69-78
Kalinowska Aneta Pracownik Socjalny 24 458-69-85
Polak Edyta Specjalista Pracy Socjalnej 18 458-69-86
Rybka Katarzyna Specjalista Pracy Socjalnej 31 458-69-85
Grądziel Zuzanna Referent 30 458-69-88
Stopa Iwona Specjalista Pracy Socjalnej 33A 458-69-89
Sykut Ilona Specjalista Pracy Socjalnej 33 458-67-83
Szot Iwona Specjalista Pracy Socjalnej 32 458-69-90
Targońska Monika Specjalista Pracy Socjalnej 18 458-69-86
Węglińska Jolanta Specjalista Pracy Socjalnej 22 458-69-83
Brol – Jerzyna Małgorzata Pracownik Socjalny 34 458-69-92
Zaręba Iga Specjalista Pracy Socjalnej 22 458-69-83
DZIAŁ INTEGRACJI I POMOCY SPECJALISTYCZNEJ
Beda Magdalena p. o. Kierownika Działu 14 458-62-07
Klub Integracji Społecznej
Turlewicz Marlena Kierownik KIS 16 458-69-79
Danilczuk Agnieszka Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 16 458-69-79
Dudzińska Małgorzata Psycholog 11 458-69-81
Zespół ds. Rodziny
Kobiałka Katarzyna Specjalista Pracy z Rodziną 13 458-69-80
Czuba Angelika Asystent Rodziny 15 458-69-76
Butryn Anna Młodszy Wychowawca 13 458-69-76
Jaroszyńska Karolina Asystent Rodziny 15 458-69-76
Asystent Rodziny 15 458-69-76
Targońska Ewa Psycholog 12 458-67-80
Ulanowska Elżbieta Asystent Rodziny 15 458-69-76
DZIAŁ OBSŁUGI UDZIELONEJ POMOCY
Gąsior Remigiusz Kierownik Działu 20 458-62-05
Bargiel Magdalena Starszy Inspektor 21 458-69-82
Bojarszczuk Marlena Inspektor 23 458-69-84
Kubala Bożena Starszy Inspektor 23 458-69-84
Sobczyk Anna Referent 23 458-69-84
Wolszczak Łukasz Inspektor 23 458-69-84
Wydrzyńska – Słowik Anna Starszy Inspektor 25
DZIAŁ ORGANIZACYJNO – KADROWY
Matras Katarzyna Kierownik Działu 28 458-62-03
Bochra Paweł Inspektor 27 458-62-01
Grzęda Aneta Podinspektor 27 458-62-01
Baran Jacek Konserwator  204
Byszewska Magdalena Starszy Inspektor 209 458-67-74
Jońska Katarzyna Podinspektor 209 458-67-74
Susek Ewelina Archiwista 29  458-67-81
Karczmarek Monika Podinspektor 29 458-67-81
DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY
Kuflewska Agnieszka Kierownik Działu 26 458-62-02
Barańska Beata Podinspektor 7 458-69-75
Jabłońska Anna Starszy Inspektor 10 458-69-77
Korpysa Marta Starszy Inspektor 7 458-69-75
Król Marta Starszy Inspektor 7 458-69-75
Łuczyńska Aleksandra Podinspektor 10 458-69-77
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
 Spiżewski Piotr Kierownik Działu 6 458-62-06
Capała Monika Referent 1 458-69-70
Dzierżak Monika Inspektor 4 458-69-74
Dzięglewska Ewelina Podinspektor 4 458-69-74
Jankowska Aneta Referent 9 458-67-79
Nowak Magdalena Podinspektor 9 458-67-79
Piotrowska Dorota Inspektor 3 458-69-72
Polak – Raczyńska Martyna Referent 1 458-69-70
Sączek Jolanta Referent 4 458-69-74
Witkowska – Walencik Justyna Inspektor 5 458-69-73
Szpilska Aneta Referent 1 458-69-71
Wójtowicz Magdalena Starszy Inspektor 3 458-69-72
Pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
Mroczek – Chabora Karolina Kierownik 102 458-67-70
Górzyńska Anna Starszy Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Koordynator 203  458-67-73
Słota Dorota
Referent
202
458-67-82
DZIENNY DOM POMOCY DLA OSÓB STARSZYCH
Danisz Antonina Animator 120 458-67-72
Górska Magdalena Opiekun 108 458-67-71
Koszałka Kamila Opiekun 108 458-67-71
Radziwonka Katarzyna Pracownik Socjalny 120 458-67-72
Szczęsna Sylwia Psycholog 108 458-67-71
SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY I W KRYZYSIE
Kamola Iwona Pracownik Socjalny 210 458-67-78
Sosik Agnieszka Pedagog 212 458-67-78
Nowaczek – Orzeł Anna Psycholog Dziecięcy 212 458-67-78
Rojczyk Marcin Radca Prawny 213 458-67-78
Szymańska Małgorzata Psycholog 211 458-67-78