Ogłoszenia

MIEJSKI OŚRODEK  POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁAWACH
ogłasza nabór na kandydatów:

 

  • opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
  • opiekuna prawnego dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
  • kuratora dla osoby niepełnosprawnej

Szczegóły naboru przedstawiamy poniżej w ogłoszeniu:

OGŁOSZENIE

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA KANDYDATA NA OPIEKUNA

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

ZGODA NA PEŁNIENIE FUNKCJI KURATORA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO_

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO