Pracownicy

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Nazwisko i imię Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu
Beata Wagner DYREKTOR 27  458-62-01
Jurek-Tokarska Magdalena Radca Prawny 8 458-62-08
DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
Magdalena Borzuta
 Kierownik Działu
36  458-62-04
Brol-Jerzyna Małgorzata Specjalista Pracy Socjalnej 34 458-69-92
Chadaj Aleksandra Starszy Specjalista Pracy Socjalnej  17 458-69-87
Cieślak Elżbieta Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 32 458-69-90
Dajnowska Mirosława Specjalista Pracy Socjalnej 35 458-69-93
Jarosz Ewelina Specjalista Pracy Socjalnej 13 458-69-86
Jurek-Urlich Karolina Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 34 458-69-92
Lipczyńska Renata Specjalista Pracy Socjalnej  33A 458-69-91
Kołodziej-Duro Monika Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 35 458-69-93
Koter Katarzyna Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – koordynator 17 458-69-87
Krajewska Katarzyna Specjalista Pracy Socjalnej 38  458-69-95
Leszek Iga Starszy Pracownik Socjalny 32 458-69-90
Małek Bożena Główny Specjalista Pracy Socjalnej 22 458-69-83
Sosik Agnieszka Pracownik Socjalny 31 458-69-89
Mazonik Dominika Starszy Pracownik Socjalny 33A 458-69-91
Miazga Urszula Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 33 458-67-83
Nowak Mariola Starszy Inspektor 17 458-69-78
Kalinowska Aneta Specjalista Pracy Socjalnej 24 458-69-85
Rybka Katarzyna Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 32 458-69-90
Stachyra Celina Starszy Inspektor 30 458-69-88
Stopa Iwona Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 33A 458-69-91
Sykut Ilona Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 33 458-67-83
Szot Iwona Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 24 458-69-85
Śmich Patrycja Specjalista Pracy Socjalnej 31 458-69-89
Targońska Monika Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 13 458-69-86
Węglińska Jolanta Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 22 458-69-83
Zaręba Iga Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 22 458-69-83
Grupy robocze 19  458-69-94
Punkt Obsługi Klienta 1 458-69-71
Mieszkania chronione
Jarosz Ewelina Specjalista Pracy Socjalnej 13 458-69-86
DZIAŁ INTEGRACJI I POMOCY SPECJALISTYCZNEJ
Beda Magdalena Kierownik Działu 213 458-67-86
Klub Integracji Społecznej
Turlewicz Marlena Kierownik KIS 209 458-67-74
Danilczuk Agnieszka Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 209 458-67-74
Zespół ds. Rodziny
Butryn Anna Pedagog 202 458-67-82
Czuba Angelika Starszy Asystent Rodziny 218 458-67-75
Jaroszyńska Karolina Asystent Rodziny 218 458-67-75
Kobiałka Katarzyna Starszy Specjalista Pracy z Rodziną; Koordynator 202 458-67-82
Kołodyńska Magdalena Asystent Rodziny 218P 458-67-75
Kwiecińska Irena Asystent Rodziny 218P 458-67-75
Targońska Ewa Psycholog 204 458-67-85
Telefon zaufania 204 458-67-77
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy i w Kryzysie
Górzyńska Anna Główny Specjalista 203  458-67-73
Kamola Iwona Specjalista Pracy Socjalnej 210 458-67-76
Nowaczek-Orzeł Anna Psycholog 212 458-67-78
Rojczyk Marcin Radca Prawny 213 458-67-86
Sosik Agnieszka Pedagog 212 458-67-78
Szymańska Małgorzata Psycholog 211 458-67-78
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Kamola Iwona Specjalista Pracy Socjalnej 210 458-67-76
DZIAŁ WSPARCIA OSÓB STARSZYCH
Mroczek-Chabora Karolina Kierownik Działu
102 458-67-70
Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych
Domańska-Skałban Ewa Terapeuta zajęciowy 109 458-67-87
Górska Magdalena Opiekun 109 458-67-87
Koszałka Kamila Opiekun 109 458-67-87
Matysiak  Agnieszka Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 108 458-67-72
Radziwonka Katarzyna Specjalista Pracy Socjalnej 108 458-67-72
Szczęsna Sylwia Psycholog 120 458-67-71
Klub Seniora
Matysiak  Agnieszka Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 108 458-67-72
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
Radziwonka Katarzyna Specjalista Pracy Socjalnej 108 458-67-72
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Wójtowicz Magdalena
Kierownik Działu 6 458-62-06
Drąg Aleksandra Starszy Inspektor 1 458-69-70
Dzierżak Monika Starszy Inspektor 4 458-69-74
Dzięglewska Ewelina Inspektor 5 458-69-73
Matras Magdalena Inspektor 1 458-69-70
Piotrowska Dorota Starszy Inspektor 5 458-69-73
Witkowska-Walencik Justyna Główny Specjalista 5 458-69-73
Woszczyk-Olesiewicz Izabela Starszy Inspektor 4 458-69-74
Dodatki osłonowe 15 458-69-76
DZIAŁ OBSŁUGI UDZIELONEJ POMOCY
Gąsior Remigiusz Kierownik Działu 20 458-62-05
Bargiel Magdalena Główny Specjalista 21 458-69-82
Capała Monika Podinspektor 23 458-69-84
Popis Anna Inspektor 23 458-69-84
Sobczyk Anna Podinspektor 23 458-69-84
Wolszczak Łukasz Starszy Inspektor 23 458-69-84
Wydrzyńska-Słowik Anna Główny Specjalista 25 458-67-84
Punkt Obsługi Klienta 2 458-69-96
DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY
Kuflewska Agnieszka Kierownik Działu Główny Księgowy
26 458-62-02
Barańska Beata Inspektor 7 458-69-75
Jabłońska Anna Starszy Inspektor 10 458-69-77
Korpysa Marta Starszy Inspektor 7 458-69-75
Król Marta Zastępca Głównego Księgowego 3 458-69-72
Łuczyńska Aleksandra Inspektor 10 458-69-77
Nowak Magdalena Inspektor 10 458-69-77
DZIAŁ ORGANIZACYJNY
Spiżewski Piotr Kierownik Działu 14 458-62-07
Bochra Paweł Starszy Inspektor 9 458-67-79
Byszewska Magdalena Główny Specjalista 16 458-69-79
Czarnota Anna Archiwista 12  458-67-80
Grzęda Aneta Inspektor 27 458-62-01
Jankowska Aneta Podinspektor 9  458-67-79
Jońska Katarzyna Inspektor 16 458-69-79
Sączek Jolanta Podinspektor 27 458 -62-01
Fax 27 458-62-09
DZIAŁ PERSONALNY
Matras Katarzyna Kierownik Działu 28 458-62-03
Baran Jacek Konserwator 18  458-69-80
Karczmarek Monika Zastępca Kierownika 29 458-67-81
Słota Dorota
Starszy Inspektor
29
458-67-81