Praca w MOPS

Puławy, 2024-07-01

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza konkurs na stanowisko Pedagog/Wychowawca w Dziale Integracji i Pomocy Specjalistycznej

Ogłoszenie o konkursie


Puławy, 2024-06-03

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza konkurs na stanowisko Pedagog/Wychowawca w Dziale Integracji i Pomocy Specjalistycznej

Ogłoszenie o konkursie

Informacja o wynikach naboru


Puławy, 2024-05-29

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy do prowadzenia zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego “Aktywatorium”

Termin składania ofert do 14.06.2024 r.

Rozeznanie rynku – wychowawca

Załączniki – wersja edytowalna

Informacja o wyborze


Puławy, 2023-06-09

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy do prowadzenia zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego “Aktywatorium”

Termin składania ofert do 20.06.2023 r.

Informacja o wyborze oferty

Rozeznanie rynku – wychowawca


Puławy, 2023-06-01

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór na stanowisko psycholog  w Dziale Integracji i Pomocy Specjalistycznej

Ogłoszenie o naborze


Puławy, 2023-05-09

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy do prowadzenia zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego “Aktywatorium”

Termin składania ofert do 15.05.2023 r.

Rozeznanie rynku na zatrudnienie wychowawcy


Puławy, 2023-05-08

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór na stanowisko psycholog  w Dziale Integracji i Pomocy Specjalistycznej – Klub Integracji Społecznej

Ogłoszenie o naborze


Puławy, 2022-04-21

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór na stanowisko animator w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

Ogłoszenie o naborze


Puławy, 2023-02-21

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze archiwista  w Dziale Organizacyjno – Kadrowym

Ogłoszenie o naborze

Informacja o wyborze


Puławy, 2022-12-14

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór na stanowisko psycholog  w Dziale Integracji i Pomocy Specjalistycznej – Klub Integracji Społecznej

Ogłoszenie o naborze

Informacja o wyborze


Puławy, 2022-11-30

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór na stanowisko fizjoterapeuta/rehabilitant w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

Ogłoszenie o naborze


Puławy, 2022-10-18

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór na stanowisko fizjoterapeuta/rehabilitant w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

Ogłoszenie o naborze


Puławy, 2022-10-18

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach poszukuje osoby na stanowisko pielęgniarka w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

Ogłoszenie o naborze

 

 


Puławy, 2022-08-30

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór na stanowisko psycholog  w Dziale Integracji i Pomocy Specjalistycznej – Klub Integracji Społecznej

Ogłoszenie o naborze


Puławy, 2022-08-17

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór na stanowisko fizjoterapeuta/rehabilitant w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

Ogłoszenie o naborze


Puławy, 2022-08-16

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach poszukuje osoby na stanowisko pielęgniarka w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

Ogłoszenie o naborze


Puławy, 2022-08-03

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór na stanowisko fizjoterapeuta/rehabilitant w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

Ogłoszenie o naborze


Puławy, 2022-08-01

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach poszukuje osoby na stanowisko terapeuta zajęciowy w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

Ogłoszenie o naborze


Puławy, 2022-08-01

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach poszukuje osoby na stanowisko pielęgniarka w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

Ogłoszenie o naborze


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach poszukuje osoby na stanowisko pielęgniarka w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

Ogłoszenie o naborze


Puławy, 2022-07-13

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór na stanowisko psycholog  w Dziale Integracji i Pomocy Specjalistycznej – Klub Integracji Społecznej

Ogłoszenie o naborze

Informacja o naborze


Puławy, 2022-07-08

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach poszukuje osoby na stanowisko terapeuta zajęciowy w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

Ogłoszenie o naborze


 

Puławy, 2022-07-08

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór na stanowisko fizjoterapeuta/rehabilitant w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

Ogłoszenie o naborze

 


Puławy, 2022-06-08

Cenowe rozeznanie rynku na zatrudnienie: pedagoga/wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego „Aktywatorium” w ramach realizacji projektu „Świetlica środowiskowa dla dzieci”.

Rozeznanie na zatrudnienie pedagoga

Informacja o wyborze


Puławy, 2022-05-23

Cenowe rozeznanie rynku na zatrudnienie: pedagoga/wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego „Aktywatorium” w ramach realizacji projektu „Świetlica środowiskowa dla dzieci”.

 Rozeznanie na zatrudnienie pedagoga

Protokół – pedagog


Puławy, 2022-05-16

Cenowe rozeznanie rynku na zatrudnienie: pedagoga/wychowawcy oraz  nauczyciela zajęć umuzykalniających z elementami tańca w Placówce Wsparcia Dziennego „Aktywatorium” w ramach realizacji projektu „Świetlica środowiskowa dla dzieci”.

Rozeznanie na zatrudnienie pedagoga i nauczyciela

Informacja o wyborze nauczyciela muzyki


Puławy, 2021-07-22

Cenowe rozeznanie rynku na zatrudnienie  nauczyciela zajęć umuzykalniających z elementami tańca w Placówce Wsparcia Dziennego „Aktywatorium” w ramach realizacji projektu „Świetlica środowiskowa dla dzieci”.

Termin składania ofert do 29.07.2021 r. do godz. 10:00

Cenowe rozeznanie rynku na zatrudnienie nauczyciela

Protokół


Puławy, 2021-07-12

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

  Referent w Dziale Obsługi Udzielonej Pomocy

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17

Ogłoszenie – Referent

Ogłoszenie o wynikach naboru


Puławy, 2021-07-12

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

  Asystent Rodziny w Dziale Integracji i Pomocy Specjalistycznej

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17

Ogłoszenie – Asystent

Ogłoszenie o wynikach naboru


Puławy, 2021-07-08

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

zaprasza do złożenia ofert na zatrudnienie osób na stanowisko

  Pedagog / Wychowawca 

w Placówce Wsparcia Dziennego “Aktywatorium”

w ramach realizacji projektu “Świetlica środowiskowa dla dzieci”

Oferta – Pedagog / Wychowawca

Protokół z przeprowadzonego postępowania


Puławy, 2021-07-02

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

  Kierownik 

Działu Integracji i Pomocy Specjalistycznej

Ogłoszenie – Kierownik

Ogłoszenie o wynikach naboru – Kierownik


Puławy, 2021-04-29

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

  Pedagog / Wychowawca w Dziale Integracji i Pomocy Specjalistycznej

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17

Ogłoszenie – Pedagog / Wychowawca

Ogłoszenie o wynikach naboru Pedagog / Wychowawca


Puławy, 2021-04-29

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

  Kierownik 

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Kierownik

Ogłoszenie o wynikach naboru


Puławy, 2021-04-21

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ OGŁASZA NABÓR

NA RODZINĘ WSPIERAJĄCĄ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach zaprasza do współpracy rodziny, które są zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej.

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

1) opiece i wychowaniu dziecka;

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej, wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną zawierana jest umowa, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, które mogą dotyczyć np. zakupu książek, zabawek, biletów do zoo, kina, teatru czy na basen, zwrot wydatków poniesionych na organizację wycieczki dla dzieci czy za zakup środków higienicznych.

Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 821 z późn. zm.)

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej proszone są o zgłoszenie swojej kandydatury, poprzez złożenie umotywowanego wniosku, wraz z oświadczeniem i klauzulą informacyjną w zaklejonej kopercie do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, ul. Leśna 17, z dopiskiem na kopercie „RODZINA WSPIERAJĄCA”.

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.

Dodatkowych informacji udzielają:

  1. Magdalena Beda – p. o. kierownika Działu Integracji i Pomocy Specjalistycznej,

tel. 81 458 62 07

  1. Katarzyna Kobiałka – koordynator Zespołu ds. Rodziny, tel. 458 69 80

Puławy, 2021-03-26

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

przeprowadza rozeznanie rynku na zatrudnienie doradcy zawodowego 

              w formie umowy zlecenie w celu przeprowadzenie indywidualnego

doradztwa zawodowego dla uczestników Klubu Integracji Społecznej

Termin składania ofert do 06.04.2021r do godziny 10:00

Cenowe rozeznanie rynku na doradcę zawodowego

Protokół


Puławy, 2021-03-22

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza zapytanie ofertowe na zatrudnienie animatora do prowadzenia

działań animacyjnych dla uczestników Projektu – „Przez Aktywność do

Zmiany”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego    

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

na lata 2014 – 2020.

zapytanie ofertowe NO. 2222/5/2021  z załącznikami

Informacja o wyborze oferty


Puławy, 2020-12-07

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

  Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17

Ogłoszenie – Referent

Ogłoszenie o wynikach naboru


Puławy, 2020-11-13

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

  Pracownik Socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17

Ogłoszenie – Pracownik socjalny

Ogłoszenie o wynikach naboru


Puławy, 2020-10-19

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko:

Pedagog

w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie o naborze – Pedagog


Puławy, 2020-10-13

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko:

Nauczyciel muzyki

w ramach realizacji projektu “Świetlica środowiskowa dla dzieci”

Informacja o wyborze

Ogłoszenie nauczyciel muzyki

Formularz oferty i klauzula informacyjna nauczyciel


Puławy, 2020-10-13

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko:

Instruktor zajęć tanecznych

w ramach realizacji projektu “Świetlica środowiskowa dla dzieci”

Informacja

Ogłoszenie instruktor zajęć tanecznych

Formularz oferty i klauzula informacyjna instruktor


                                                                                                                             Puławy, 2020-10-06

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko:

Opiekun usług sąsiedzkich

w ramach realizacji projektu “Aktywni puławscy seniorzy”

Ogłoszenie na opiekuna usług sąsiedzkich

Formularz-Oferty

Oświadczenie-o-braku-powiązań-osobowych-lub-kapitałowych

Oświadczenie-dotyczące-zaangażowania-zawodowego

KLAUZULA-INFORMACYJNA-DOTYCZĄCA-REKRUTACJI

 


Puławy, 2020-09-18

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko:

Referent w wymiarze pełnego etatu

w Dziale Obsługi Udzielonej Pomocy

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

przy ul. Leśna 17 – umowa o pracę na zastępstwo

Ogłoszenie o naborze-referent

Informacja o wynikach naboru


Puławy, 2020-09-15

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko:

Instruktor zajęć tanecznych

w ramach realizacji projektu “Świetlica środowiskowa dla dzieci”

Ogłoszenie instruktor zajęć tanecznych

Formularz oferty i klauzula informacyjna – instruktor zajęć tanecznych

Informacja – instruktor zajęć tanecznych


Puławy, 2020-09-15

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko:

Nauczyciel muzyki

w ramach realizacji projektu “Świetlica środowiskowa dla dzieci”

Ogłoszenie nauczyciel muzyki

Formularz oferty i klauzula informacyjna – nauczyciel muzyki

Informacja – nauczyciel muzyki


Puławy, 2020-08-31

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko:

Nauczyciel muzyki

w ramach realizacji projektu “Świetlica środowiskowa dla dzieci”

Ogłoszenie – nauczyciel muzyki nr II

Formularz oferty i klauzula informacyjna

Informacja o nie wybraniu oferty


Puławy, 2020-08-31

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko:

Instruktor zajęć tanecznych

w ramach realizacji projektu “Świetlica środowiskowa dla dzieci”

Ogłoszenie – Instruktor zajęć tanecznych nr II

Formularz oferty i klauzula informacyjna

Informacja o nie wybraniu oferty


Puławy, 2020-08-21

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko:

Pielęgniarka

w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64

Zapytanie ofertowe z załącznikami na pielęgniarkę

Informacja o wynikach naboru


Puławy, 2020-08-12

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko:

Pielęgniarka

w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64

Informacja o nie wybraniu kandydata

Ogłoszenie – Pielęgniarka

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 5 – Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji


Puławy, 2020-08-10

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko:

Pedagog/Wychowawca

w Dziale Integracji i Pomocy Specjalistycznej

Ogłoszenie – Pedagog/Wychowawca


Puławy, 2020-08-06

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko:

Opiekun usług sąsiedzkich

w ramach realizacji projektu “Aktywni puławscy seniorzy”

Ogłoszenie – Opiekun usług sąsiedzkich

Formularz Oferty

Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie

oświadczenie dotyczące zaangażowania zawodowego

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

 


Puławy, 2020-08-04

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko:

Nauczyciel muzyki

w ramach realizacji projektu “Świetlica środowiskowa dla dzieci”

Ogłoszenie – Nauczyciel muzyki

Formularz oferty i klauzula informacyjna


Puławy, 2020-08-04

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko:

Instruktor zajęć tanecznych

w ramach realizacji projektu “Świetlica środowiskowa dla dzieci”

Ogłoszenie – instruktor zajęć tanecznych

Formularz oferty i klauzula informacyjna


Puławy, 2020-07-14

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko:

Referent w wymiarze 1/2 etatu

w Dziale Organizacyjno-Kadrowym

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17

Ogłoszenie – Referent

Informacja o wynikach naboru – Referent


Puławy, 2020-07-01

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Pedagog/wychowawca

w ramach realizacji projektu  “Świetlica środowiskowa”

 Ogłoszenie z formularzem na pedagoga-wychowawce

Protokół


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

  Psychoterapeuta

w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64

Zapytanie ofertowe na zatrudnienie psychoterapeuty

Informacja o wyborze


Puławy, 2020-06-12

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

  Psychoterapeuta

w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psychoterapeuta

Unieważnienie


Puławy, 2020-02-18

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

  Podinspektor w Dziale Organizacyjno – Kadrowym

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17

Ogłoszenie – Podinspektor

Informacja o wynikach naboru – Podinspektor


Puławy, 2020-02-04

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

  Podinspektor

w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Podinspektor

Informacja o wynikach naboru – Podinspektor


Puławy, 2020-02-04

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

  Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17

Ogłoszenie – Referent

Informacja o dokonaniu naboru – Referent


Puławy, 2020-02-04

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

  Archiwista w Dziale Organizacyjno – Kadrowym

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17

Ogłoszenie – Archiwista

Informacja o dokonaniu naboru – Archiwista


Puławy, 2020-01-29

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

  Podinspektor w Dziale Organizacyjno – Kadrowym

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17

Ogłoszenie – Podinspektor

Informacja dotycząca ogłoszenia o naborze nr 2-2020


Puławy, 2020-01-28

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

  Inspektor w Dziale Pomocy Środowiskowej

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17

Ogłoszenie – Inspektor

Kwestionariusz kandydata

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu naboru – Inspektor


Puławy, 2020-01-15

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

  Inspektor w Dziale Pomocy Środowiskowej

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17

Ogłoszenie – Inspektor

Kwestionariusz kandydata

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o unieważnieniu naboru


Puławy, 2019-12-03

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17

Ogłoszenie – Referent

Kwestionariusz kandydata

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Referent


Puławy, 2019-11-29

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psychoterapeuta w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psychoterapeuta

Kwestionariusz kandydata

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji


Puławy, 2019-11-06

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na stanowisko

Pracownika Socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej

Ogłoszenie – Pracownik Socjalny

Kwestionariusz kandydata

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru


Puławy, 2019-10-15

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na stanowisko

Animatora w ramach projektu “Przez Aktywność do Zmiany”

Ogłoszenie z wymaganymi załącznikami – Animator

Informacja o wynikach naboru


Puławy, 2019-10-02

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na stanowisko

Animatora w ramach projektu “Przez Aktywność do Zmiany”

Ogłoszenie z wymaganymi załącznikami – Animator


Puławy, 2019-09-30

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Pedagoga / Wychowawcy 

w Placówce Wsparcia Dziennego “Aktywatorium”

Ogłoszenie – Pedagog / Wychowawca

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Pedagog Wychowawca


Puławy, 2019-08-09

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psychoterapeuta w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psychoterapeuta

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji


Puławy dnia 08.08.2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza nabór na stanowisko instruktor informatyki

w ramach realizacji projektu „Warsztaty i szkolenia dla społeczności romskiej w Puławach” ze środków „Programu Integracji Społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”.

Ogłoszenie – Instruktor informatyki

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – instruktor informatyki


Puławy dnia 07.08.2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza nabór na stanowisko Nauczyciel języka polskiego

w ramach realizacji projektu „Warsztaty i szkolenia dla społeczności romskiej w Puławach” ze środków „Programu Integracji Społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”.

Ogłoszenie – Nauczyciel języka polskiego

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Nauczyciel języka polskiego


Puławy dnia 05.08.2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza nabór na stanowisko Doradcy zawodowego

w ramach realizacji projektu  „Przez Aktywność do Zmiany” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.

Cenowe rozeznanie rynku – doradca zawodowy

Ogłoszenie – doradca zawodowy

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o wynikach naboru


Puławy, 2019-08-02

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na stanowisko

Konserwator w wymiarze 1/2 etatu

Ogłoszenie – Konserwator

Kwestionariusz kandydata

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy (rodo)

Informacja o dokonaniu wyboru – Konserwator


Puławy dnia 24.07.2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza nabór na stanowisko Nauczyciel języka polskiego

w ramach realizacji projektu „Warsztaty i szkolenia dla społeczności romskiej w Puławach” ze środków „Programu Integracji Społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”.

Ogłoszenie – Nauczyciel języka polskiego

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Nauczyciel języka polskiego


Puławy dnia 24.07.2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza nabór na stanowisko instruktor informatyki

w ramach realizacji projektu „Warsztaty i szkolenia dla społeczności romskiej w Puławach” ze środków „Programu Integracji Społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”.

Ogłoszenie – Instruktor informatyki

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Instruktor informatyki


Puławy, 2019-07-22

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psychoterapeuta w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psychoterapeuta

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Psychoterapeuta


Puławy, 2019-07-18

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na stanowisko

Konserwator w wymiarze 1/2 etatu

Ogłoszenie – Konserwator

Kwestionariusz kandydata

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy (rodo)


Puławy, 2019-07-16

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na stanowisko

Pracownika Socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej

Ogłoszenie – Pracownik Socjalny

Kwestionariusz kandydata

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy (rodo)

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji


Puławy, 2019-07-12

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na stanowisko

Podinspektora w Dziale Organizacyjno – Finansowym

Ogłoszenie – Podinspektor

Kwestionariusz kandydata

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy (rodo)

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Ogłoszenie o dokonaniu wyboru – Podinspektor


Puławy, 2019-07-09

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na stanowisko

Animatora w Klubie Seniora

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Animator

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – Wykaz doświadczenia

Załącznik Nr 3 – Oświadczenia kandydata

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik Nr 5 – Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik Nr 6 – Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Animator


Puławy, 2019-07-09

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na wolne stanowisko

Opiekun w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych

przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach

Ogłoszenie – Opiekun w DDPOS

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji


Puławy, 2019-07-04

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psychoterapeuta w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psychoterapeuta

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Psychoterapeuta


Puławy, 2019-06-28

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Asystenta Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w Puławach przy ul. Leśna 17

Ogłoszenie – Asystent Rodziny

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Asystent rodziny


Puławy, 2019-06-28

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psychoterapeuta w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psychoterapeuta

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Psychoterapeuta


Puławy, 2019-06-27

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na stanowisko

Animatora w Klubie Seniora

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Animator

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – Wykaz doświadczenia

Załącznik Nr 3 – Oświadczenia kandydata

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik Nr 5 – Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik Nr 6 – Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Animator


Puławy, 2019-06-24

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psychoterapeuta w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – psychoterapeuta

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Psychoterapeuta


Puławy, 2019-06-24

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psycholog dziecięcy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – psycholog dziecięcy

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Psycholog Dziecięcy


Puławy, 2019-06-24

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psycholog w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – psycholog

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Psycholog w DDPOS


Puławy, 2019-06-18

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Pedagog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

 w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Pedagog

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Pedagog


Puławy, 2019-06-14

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na wolne stanowisko

Opiekun w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych

przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach

Ogłoszenie – Opiekun w DDPOS

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Opiekun


Puławy, 2019-06-14

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psycholog dziecięcy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psycholog dziecięcy

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Wyniki naboru


Puławy, 2019-06-14

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psychoterapeuta w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psychoterapeuta

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Wyniki naboru


Puławy, 2019-06-14

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psycholog w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psycholog w DDPOS

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Wyniki naboru


Puławy, 2019-06-04

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psycholog w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psycholog w DDPOS

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Psycholog w DDPOS


Puławy, 2019-06-04

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psychoterapeuta w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psychoterapeuta

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Psychoterapeuta


Puławy, 2019-06-04

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Psycholog dziecięcy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Psycholog dziecięcy

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Psycholog dziecięcy


Puławy, 2019-06-04

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Pracownik socjalny w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Pracownik socjalny

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Pracownik socjalny


Puławy, 2019-06-04

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Pedagog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

 w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Pedagog

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Pedagog


Puławy, 2019-06-04

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na wolne stanowisko

Opiekun w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych

przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach

Ogłoszenie – Opiekun w DDPOS

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Opiekun w DDPOS


Puławy, 2019-05-31

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Starszy Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Ogłoszenie – Starszy Referent

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Starszy Referent


Puławy, 2019-05-21

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Doradca zawodowy

w ramach realizacji projektu „Warsztaty i szkolenia dla społeczności romskiej w Puławach” ze środków „ Programu Integracji Społeczności romskiej w Polsce na lata 2014- 2020”.

Ogłoszenie – Doradca zawodowy

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o dokonaniu wyboru – Doradca zawodowy


Puławy, 2019-05-20

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na stanowisko

Pielęgniarki w  Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Pielęgniarka

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2- Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Załącznik nr 4-Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 5 – Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Wyniki naboru


Puławy, 2019-05-20

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację na stanowisko

Animatora w Klubie Seniora

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Animator

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – Wykaz doświadczenia

Załącznik Nr 3 – Oświadczenia kandydata

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik Nr 5 – Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik Nr 6 – Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Wyniki naboru


Puławy, 2019-05-14

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Pracownik socjalny w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Pracownik socjalny

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Informacja o niedokonaniu wyboru – Pracownik socjalny


Puławy, 2019-05-14

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

ogłasza rekrutację osób na stanowisko

Pracownik socjalny w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych

w Puławach przy ul. Kołłątaja 64

Ogłoszenie – Pracownik socjalny w DDPOS

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie